TOP lékaři

Vyberte si z aktuální nabídky specializovaných lékařských pracovišť a svěřte své zdraví do rukou opravdových odborníků.

MUDr. Moderní Lékař 1234

Praha


Praktický lékař pro dospělé

Další lékaři


MUDr. Zdeněk MICHL s.r.o.

Přerov


Dermatologická ordinace

MUDr. Miloš Bočan

Most


Kožní ordinace

Vitalion

Praha 1 - Nové Město


Alergologická ordinace

Dermatovenerologie

Dermatovenerologie Je lékařský obor, ve kterém jsou spojena dvě odvětví a to dermatologie a venerologie. Tento obor se zabývá studiem a léčbou kožních nemocí a pohlavních chorob, prevencí, diagnostikou a výzkumem nemocí kůže. Jedná se o aplikovaný klinický obor ošetřovatelství, který poskytuje péči nemocným s kožními, pohlavními a sexuálně přenosnými chorobami ve všech věkových kategoriích. Dermatovenerologická oblast se dělí na několik specializovaných oblastí, kterými jsou : dětská dermatovenerologie, dermatovenerologická imunologie a alergologie, dermatovenerologická onkologie, korektivní dermatologie a dermatologická chirurgie, kožní choroby z povolání, venerologie a andrologie. Odborný lékař spolu se sestrou musí zvládnou pacientovi vysvětlit postup ošetřovatelské péče, naučit ho jak pečovat a chránit svou pokožku, neboť ta chrání organismus před vniknutím cizí látky do těla. Mnoho dermatovenerologických onemocnění je léčeno koupelemi postiženého místa, pacient se musí naučit připravovat koupel a správně ji využívat. Každé onemocnění je pro člověka velká změna, kterou se zdravotničtí pracovníci snaží zmírnit. Musí dokonale využít své komunikační schopnosti, díky kterým obhajují kožní léčbu. V první fázi se vždy jedná o získání důvěry nemocného. Druhá fáze je seznámení pacienta s nemocí, řešení vzniklého problému, seznámení se strategií léčby a ve třetí fázi se provede vyhodnocení úspěšnosti léčby podle předem stanovených postupů. Nezbytnou účast tohoto procesu má sestra, která pomáhá nemocnému s usnadněním problémů. Nejdůležitějším faktorem v každé ošetřovatelské péči je bezesporu lidskost a přirozený zájem pomoci člověku v tísni. Prevence pohlavních chorob. Důležitou roli hraje prevence, která je založena na osvětě v rizikových skupinách populace a na informování o bezpečném sexu. Pojem bezpečný sex byl zaveden v 80. letech jako reakce na šíření nemoci AIDS. Praktikování bezpečného sexu napomáhá ochraně před chorobami přenosné sexuálním stykem, nejen proti AIDS. Stejně tak je důležitá účinná léčba pacientů. Léčba pohlavních chorob a kontroly po léčbě jsou zákonem povinné! V případě jakýchkoliv pochybností je povinností každého občana se dostavit na dermatovenerologickou ambulanci k vyšetření. Veškeré osobní údaje v rámci vyšetřování či léčení podléhají maximálnímu zachování lékařského tajemství. Léčba v lehčích případech se provádí analgetiky ( proti bolesti) a lokálně antiseptiky. V těžších případech se pacientům zavádí infuse spolu s lokální léčbou antiseptiky.