TOP lékaři

Vyberte si z aktuální nabídky specializovaných lékařských pracovišť a svěřte své zdraví do rukou opravdových odborníků.

MUDr. Moderní Lékař 1234

Praha


Praktický lékař pro dospělé

Další lékaři


MUDr. Jana Dočkalová

Hlinsko


Praktický lékař pro dospělé

MUDr. Eva Pinkavová

Nový Bor


Interní ordinace a pracoviště

MUDr. Eva Stříteská

Praha 10


Interní ordinace a pracoviště

MUDr. Hana Tyčová

Pardubice


Interní ordinace a pracoviště

MUDr. Zita Dunglová

Kroměříž


Interní ordinace a pracoviště

MUDr. Marie Vyhnálková

Česká Lípa


Interní ordinace a pracoviště

Hána CB, spol. s r.o.

České Budějovice


Interní ordinace a pracoviště

MUDr. Pavel Čejka

Karlovy Vary


Interní ordinace a pracoviště

Ordinace Honovi, s.r.o.

Uherské Hradiště


Interní ordinace a pracoviště

MUDr. Judita Machová

Plzeň - Košutka


Interní ordinace a pracoviště

MUDr. Marcela Černá

Staňkov


Praktický lékař pro dospělé

MUDr. Jana Houdová - Diabetologie

Česká Lípa


Interní ordinace a pracoviště

MUDr. Radomír Gerstner

Pardubice


Interní ordinace a pracoviště

MUDr. Petr Michal

Chroustovice


Praktický lékař pro dospělé

MUDr. Janka Kaprálová

Plaňany


Praktický lékař pro dospělé

MUDr. Gabriela Šimková

Kladno


Revmatologická ordinace

MUDr. Kateřina Hejnicová

Trutnov


Interní ordinace a pracoviště

MUDr. Jana Zegzulková

Ostrava - Moravská Ostrava


Praktický lékař pro dospělé

MUDr. Dušan Beran

Kolín 4


Interní ordinace a pracoviště

MUDr. Vlasta Kazetská

Roudnice nad Labem


Interní ordinace a pracoviště

MUDr. Marta Masárová

Litoměřice


Interní ordinace a pracoviště

MUDr. Jitka Zemanová

Plzeň-Východní Předměstí


Interní ordinace a pracoviště

Interní ordinace a pracoviště

Interní ordinace a pracoviště Vnitřní lékařství, nebo-li interní medicína či hovorově též interna, je jeden ze základních oborů klinické medicíny. Zabývá se diagnózou a převážně léčbou onemocnění vnitřních orgánů. Přestože termín vnitřní lékařství může svádět k domněnce, že se zabývá pouze onemocněními vnitřních orgánů, není tomu tak, internisté léčí celého člověka, nejen vnitřní orgány. Protože vnitřní lékařství je široký obor, dochází zde k vyčleňování specialistů pouze na určité orgány nebo systémy jako je např. kardiologie, ta se zabývá diagnostikou a léčbou chorob srdce nebo onkologie diagnostikou a terapií nádorů. Internisté jsou kvalifikováni k tomu, aby řešili obtížné diagnostické problémy a léčili závažná chronická onemocnění včetně situací, kdy se projeví několik různých chorob najednou. V interní ambulanci se provádějí vyšetření nově vzniklých akutních stavů, plánovaná interní vyšetření, předoperační vyšetření a EKG. V ambulanci kardiologie to jsou kardiostimulační kontroly, echokardiografie apod. Interní vyšetření je tedy soubor úkonů, které lékař provádí za účelem zjištění konkrétního interního onemocnění. Aby mohla být přesně určena diagnóza a následně prováděna léčba, musí lékař provést anamnézu, Říká se, že dobrá anamnéza je půl diagnózy. To znamená, seznámit se se zdravotním stavem pacienta i jeho rodinným a sociálním zázemím. Z toho plyne, že pokud je dobrá spolupráce mezi lékařem a pacientem, urychlí to stanovení samotné diagnózy. Při základním a prvním vyšetření lékař používá osvědčený vyšetřovací postup: pohled, pohmat, poklep a poslech. Na základě získaných informací jsou stanovena další podrobná vyšetření. Echokardiografické vyšetření (ECHO) Jedná se o ultrazvukové vyšetření srdce. Odrazy ultrazvuku ze srdce jsou analyzovány přístrojem. Vyšetření tak umožňuje zobrazit jednotlivé srdeční oddíly a chlopně, jejich strukturu, funkci a velikost. Zobrazí směr a rychlost krevního proudu, včetně odhadu nitrosrdečních tlaků. Při vyšetření pacient leží na lehátku a vyšetřování je prováděno sondou, je zcela bezbolestné, trvá cca 15-45 minut. Ultrazvuk nemá žádné významné nepříznivé účinky na organizmus, a proto lze echo-vyšetření opakovat podle potřeby. Vyšetření EKG je základním vyšetřením, které se provádí při podezření na onemocnění srdce. Pomocí EKG se diagnostikují arytmie – poruchy srdečního rytmu. Na EKG se může projevit např. i zvětšení srdce, jeho selhávání nebo plicní embolie. Běžně se provádí v rámci předoperačního vyšetření před plánovaným výkonem. .