Další lékaři


MUDr. Ivo Šlosar

Jirkov


Závodní preventivní péče

MUDr. Klára Ščerbová

Ústí nad Labem


Závodní preventivní péče

MUDr. Tomáš Schayna

Ústí nad Labem


Závodní preventivní péče

MUDr. Hana Beranová

Kadaň


Závodní preventivní péče

MUDr. Jana Hejdová

Roudnice nad Labem


Závodní preventivní péče

MUDr. Jana Zámečníková

Hoštka


Praktický lékař pro dospělé

MUDr. Pavla Baštová

Most


Závodní preventivní péče

MUDr. Dana Nováková

Rumburk 1


Závodní preventivní péče

MUDr. Miroslav Javůrek

Libochovice


Závodní preventivní péče

MUDr. Miroslava Chabrová

Chomutov


Závodní preventivní péče

MUDr. Jitka Prýmasová

Litvínov 8


Závodní preventivní péče

MUDr. Jan Svoboda

Rumburk


Závodní preventivní péče

MUDr. Jana Mikulcová

Rumburk


Závodní preventivní péče

MUDr. Luboš Pokorný

Dubí


Praktický lékař pro dospělé

MUDr. Iva Beranová

Děčín IV - Podmokly


Praktický lékař pro dospělé

MUDr. Milan Kukuča

Březno


Praktický lékař pro dospělé

MUDr. Pavel Lisický

Most


Praktický lékař pro dospělé

MUDr. Jitka Slavíková

Děčín 1


Praktický lékař pro dospělé

MUDr. Kamila Zoulová

Bohušovice nad Ohří


Praktický lékař pro dospělé

MUDr. Marta Rydvanová

Most


Praktický lékař pro dospělé

Závodní preventivní péče

Závodní lékař má uzavřen pracovněprávní vztah se zaměstnavateli, pro jehož pracovníky vykonává závodní preventivní péči (jinak také pracovně lékařskou péči) stanovenou příslušnými právními předpisy. Nejedná se o samostatný lékařský obor, ale o praktické lékařství ve specifických podmínkách. Závodní preventivní péče je jedním z druhů zdravotní péče, jejímž cílem je ochrana zdraví při práci, předcházení vzniku nemocí nebo jejich zhoršení vlivem práce nebo pracovního prostředí. Nejedná se o péči léčebnou, ale preventivní. Cíl a náplň preventivní péče je zakotvena v Úmluvě ILO č.161 o závodních zdravotních službách. Její činnost a náplň se dělí do třech oblastí: - odborná poradenská činnost, - dohled nad pracovními podmínkami, - dohled nad zdravím zaměstnanců, Závodní lékař provádí preventivní prohlídky za účelem posouzení zdravotní způsobilosti k práci, nedílnou součástí prohlídek je podchycení včasných stádií nemocí, ale také takových zdravotních stavů, u kterých lze předpokládat, že vlivem práce a pracovních podmínek může dojít ke zhoršení. Podle účelu a náročnosti prováděné práce jsou zdravotní prohlídky rozlišovány na: prohlídky vstupní, periodické, mimořádné, výstupní, následné a řadové. Na základě uzavřené dohody závodní lékař provede vstupní prohlídky u pracovníků, které jsou zařazeni do první až čtvrté kategorie. Pracovníci, kteří jsou zařazeni do první kategorie ( administrativní činnost) mohou podle svého uvážení absolvovat vstupní prohlídku u svého praktického lékaře, kde jsou registrováni. U ostatních pracovníků, kteří jsou zařazeni do druhé až čtvrté kategorie, provádí závodní lékař vstupní periodické prohlídky. Jedná se o ty zaměstnance, kteří ke své činnosti musí mít ochranné pracovní pomůcky, nebo jsou zařazeni do pracovních procesů spojených s rizikem ohrožení zdraví. Závodní lékař se vždy seznamuje s konkrétními podmínkami na jednotlivých pracovištích a o každém zaměstnanci vede písemnou a elektronickou dokumentaci. Vyšetření v rámci periodických a ostatních prohlídek je prováděno po telefonickém objednání v určeném časovém intervalu. Všechny lékařské prohlídky jsou prováděny v ordinaci závodního lékaře. Vstupní prohlídka je v zájmu zaměstnavatele a proto tuto prohlídku hradí zaměstnavatel. Dnem 1.4. 2012 s nabytím účinnosti zákona č.373/2011Sb. o specifických zdravotních službách, přestávají zdravotní pojišťovny hradit závodní preventivní péči, tuto péči hradí celou zaměstnavatel.