Posuzování zdravotního stavu

MUDr. Naďa Volná - Praktický lékař pro dospělé, Studénka

Autor: MUDr. Naďa Volná - Praktický lékař pro dospělé, Studénka

Praktický lékař pro dospělé ve Studénce. Závodní lékař   Ordinace praktického lékaře MUDr. Volné ve Studénce je zde pro Vás. Diagnostikujeme,…

Více o autorovi

Vyžaduje-li stav nemocného takovou zdravotní péči, kterou již praktický lékař nemůže poskytnout, doporučí pacienta do ústavní péče, zpravidla do nemocnice popřípadě do odborného léčebného ústavu. K hospitalizaci je pacient doporučován tehdy, pokud jeho zdravotní stav nelze zvládnout při domácí léčbě pro svou závažnost, nebo pokud je třeba k léčení využít vyšetřovacích nebo léčebných metod, které může poskytnout pouze nemocniční zařízení a také tehdy pokud je nezbytné nepřetržité sledování pacienta.

Pokud pracující člověk není schopen ze zdravotních důvodů vykonávat svoje zaměstnání například z důvodu nemoci nebo úrazu, vypisuje lékař pracovní neschopnost, která bude ukončena, až pacient bude po zdravotním stránce schopen vykonávat svoji pracovní činnost.V případě naléhavosti a s ohledem na zdravotní stav pacienta, doporučuje lázeňskou péči. Podle diagnózy a dle indikačního seznamu navrhne buď na komplexní nebo příspěvkové lázeňské léčení.Posuzování zdravotního stavu se provádí i ve spolupráci s příslušnou Správou sociálního zabezpečení a Úřadem práce. Jedná se o návrhy na přiznání I,II a III stupně invalidity, dále posouzení zdravotního stavu na přiznání příspěvku na mobilitu pro zdravotně postižené osoby, příspěvek na péči pro osoby se sníženou schopností soběstačnosti a sebepéče apod.Každý registrovaný pacient má svoji zdravotní dokumentaci, kterou praktický lékař chronologicky doplňuje, zapisuje údaje o aktuálním zdravotním stavu pacienta, výsledky vyšetření, ordinované léky, laboratorní nálezy, EKG, zprávy odborných lékařů apod.