ULTROID - HEMORON v léčbě hemoroidů

CHIRURGIE traumatologie ORTOPEDIE s.r.o.

Autor: CHIRURGIE traumatologie ORTOPEDIE s.r.o.

Všeobecná chirurgie, Jičín http://chirurgie-jicin.cz     Specializace ordinace MUDr. Eduarda Šťastného: chirurgie proktologie traumatologie…

Více o autorovi


Léčba hemoroidů přístrojem ULTROID (HEMORON)
Principem  léčby hemoroidů přístrojem ULTROID, resp. HEMORON ,je termické poškození hemoroidálního pediklu (stopky) průchodem unipolárního nízkovoltážního generovaného proudu za účelem zmenšení náplně horního hemoroidálního plexu (vnitřních žilních pletení, ze kterých se tvoří hemeroidy).Po zavedení speciálního elektricky nevodivého anoskopu (řiťohledu) s bočným okénkem do řitě a konečníku se do okénka zafixuje jeden z hemoroidálních uzlů. Na mukózu (sliznici) jeho stopky se pod kontrolou zraku lehce přiloží dvě hrotnaté elektrody, anody. Katoda se přiloží na stehno.Operatér  pomocí ovladače pouští do pracovních elektrod jednosměrný elektrický proud za kontroly zraku o nízkém napětí, postupně a plynule od 2 mA až do 10 - 16 (resp. 20) mA. Takto ošetří postupně všechny tři hemoroidální pedikly.Pod pracovní elektrodou dochází ke koagulaci tkání - sliznice, podslizniční tkáně a v ní probíhajících cév. Tím se omezí, zmenší plnění hemoroidálních uzlů krví. Do kolabujících hemoroidálních uzlů přitéká méně krve z kolaterálních větviček.Koagulovaná tkáň se zhojí jizvou, za se zároveň fixuje ke spodině, směrem k vnitřnímu svěrači a zabraňuje tak jejímu prolapsu (výhřezu) do řitního kanálu, případně i navenek.Tato metoda je bezbolestná, nevyžaduje místní ani celkovou anestesii. Nevýhodou je délka zákroku. Ošetření jednoho uzle trvá cca 5-10 minut dle tolerance pacienta.Při nižším napětí je třeba delšího času účinku elektrického proudu, při vyšším napětí se čas ošetření zkracuje. Při vyšším napětí může pacient pociťovat na elektrodě připevněné na stehno mravenčení, brnění nebo nepříjemné pocity – „jehličky“.Této metody lze požít především u hemoroidů I.,II. a III. stupně ale také u menších smíšených hemoroidů IV. stupně jako  první fáze léčení s následným chirurgickým vytětím zevních uzlů v další době.