Výběrové řízení

MUDr. Pavlína Flösslová

Autor: MUDr. Pavlína Flösslová

ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DOSPĚLÉ, Vysoké nad Jizerou   Komplexní diagnostická, léčebná a preventivní péče v oboru praktického lékařství pro…

Více o autorovi

Výběrové řízení na rezidenční místo

Zdravotní  středisko Vysoké nad Jizerou s.r.o.

v souladu s vyhláškou č. 186/2009 Sb.

vyhlašuje

Výběrové řízení na rezidenční místo

v oboru: Všeobecné praktické lékařství

 

Lhůta pro doručení přihlášek:  5.8.2018

Adresa pro podání:  Zdravotní středisko Vysoké nad Jizerou s.r.o.

                                    Nám. Dr. K. Kramáře 58

                                    Vysoké nad Jizerou

                                    512 11

Obálka musí být nadepsaná: Výběrové řízení – rezidenční místa

K přihlášce je potřeba doložit:

a/ přihlášku do výběrového řízení

b/ vyplněný osobní dotazník

c/ lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 měsíců

d/ výpis z Rejstříku trestů který nesmí být starší 3 měsíců

e/ neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti

f/ neověřenou kopii dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, 

    pokud ji získal

g/ potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání

h/ přehled odborné praxe

 

Kritéria pro hodnocení uchazečů:

1/  kompletní doložení požadovaných dokladů

2/ zájem o práci VPL v daném regionu

3/ předpoklady a znalosti důležité pro práci VPL

4/ komunikační schopnost

Každé kritérium bude hodnoceno maximálně 10 body

 

Ve Vysokém nad Jizerou  1.7.2018

MUDr. Pavlína Flösslová

 

Zveřejněno dne 1.7.2018