Gynekologická ordinace Hodonín

MUDr. Martina Ježková je zkušenou lékařkou, která se gynekologické praxi věnuje více než dvacet let, už od úspěšného ukončení studia na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Její gynekologická ordinace v Hodoníně nabízí komplexní gynekologickou péči, která zahrnuje preventivní vyšetření, jejichž cílem je odhalit možná vážná gynekologická onemocnění a která obsahují kolposkopické a ontocytologické vyšetření, vyšetření prsu apod. Další standardní součástí péče je antikoncepční poradenství, které se zaměřuje na podání co nejúplnějších informací o současných metodách antikoncepce, tj. jak metodách hormonálních, tak nehormonálních. Typickou činností gynekologa je dále prenatální péče, která pacientku provede celým těhotenstvím a v jejímž průběhu může v ordinaci dostat vyšetření ultrazvukem, kardiokotografické vyšetření a různé testy zaměřené na monitorování patologických jevů. V neposlední řadě poskytuje gynekologická ordinace také poradenství ve věci neplodnosti a její léčbu. Ordinace přijímá nové pacientky každého věku počínaje (typicky) věku patnácti let.