DOPORUČENÍ ZDRAVOTNÍHO REGISTRU

Na základě komunikace s našimi lékaři jsme připravili jednoduchý informační text pro ordinace, který doporučujeme zveřejnit na webové stránce ordinace.

Zároveň doporučujeme zveřejnit speciální ordinační hodiny pro pacienty s příznakem chřipky tak, aby se co nejméně míchali s ostatními pacienty, kteří do ordinace přicházejí s jinými zdravotními potížemi. Doporučujeme také využít zabezpečenou komunikaci, aby pacienti nemuseli jezdit do ordinace, v případě, že pacient potřebuje pouze dokumenty a potvrzení.

K tomuto účelu můžete nyní bezplatně využít službu Lékařská pošta - www.lekarskaposta.cz.

Kompletní nastavení služby máte k dispozici do 24 hodin.

Kontaktujte nás na emailu info@vizitapp.cz.

 

SDĚLENÍ:

Vážení rodiče, vážení pacienti, (upravujte podle toho jestli to píšete na profil lékaře pro děti nebo pro dospělé)

v následujících odkazech naleznete užitečné informace , uvedené též na stránkách

Státního zdravotního ústavu www.szu.cz a Ministerstva zdravotnictví ČR www.mzcr.cz.

Jejich obsah se týká přístupu k probíhající epidemii koronavirem COVID-19 v Evropě.

 

S okamžitou platností se nařizuje všem osobám s trvalým pobytem v České republice, kteří se v období od 7. března 2020 vrátili z pobytu na území Itálie do České republiky, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámili tuto skutečnost svému praktickému lékaři, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným způsobem (mobilní aplikace, e-mail, skype apod.), tedy bez osobního kontaktu a návštěvy v ordinaci.

Praktický lékař u osob s trvalým pobytem v České republice, kteří se v období od 7. března 2020 vrátili z pobytu na území Itálie nebo z jiných přímo zasažených oblastí do České republiky, rozhodne o karanténě v délce 14 dnů.

 

Nevydávejte se do ordinace, ale situaci řešte telefonicky se mnou. Neohrozíte tak pacienty v čekárně a zabráníte tím dalšímu možnému šíření viru. V případě potřeby uvádíme telefonních čísla Státního zdravotního ústavu

724 810 106

725 191 367.

 

Provoz na linkách je nepřetržitý.

 

DŮLEŽITÉ PODKLADY KE STAŽENÍ >>ZDE<<