Akupunktura

MUDr. Martina Kovářová

Autor: MUDr. Martina Kovářová

Neurologie Most   Neurologie Elektromyografie (EMG) Evokované potenciály (EP) Elektroencefalografie (EEG) Akupunktura Manuální medicína Homeopatie  …

Více o autorovi

Akupunktura

(z latinského acus, „ jehla“, a punctura, „vpich“)


- je léčebná metoda, která používá stimulaci přesně určených míst na kůži a hlubších struktur tj. akupunkturních bodů k diagnose, terapii a prevenci

- je jednou z větví tradiční čínské medicíny s počátky vzniku již před 10.000 lety, zjednodušeně řečeno vykládá uspořádání světa podle dvou cyklických systémů - cyklu šesti energií s polaritou jin a jang a cyklu pěti prvků (dřevo, oheň, země, kov, voda) se vztahem k vnitřnímu orgánu, ročnímu období, barvě, smyslu, emoci apod.

- je založena na  energetickém pojetí dvou vzájemně se doplňujících sil  ve světě a tedy i v lidském těle - jin (ženský princip) a jang (mužský princip), z kterých vzniká životní energie čchi

- životní energie čchi protéká celým tělem díky pomyslným kanálům či drahám, tzv. meridiánům, kterých je dvanáct hlavních- dráha plic (11 bodů), tlustého střeva (20 bodů), žaludku (45 bodů), sleziny (21 bodů), srdce (9 bodů), tenkého střeva (19 bodů), močového měchýře (67 bodů), ledvin (27 bodů), osrdečníku (9 bodů), dráha tří ohřívačů (23 bodů), žlučníku (44 bodů), jater (14 bodů ), tyto dráhy spojují určitý orgán a tkáně a mají vliv na funkci daného orgánu

- na hlavní meridiány je napojena síť vedlejších meridiánů (vnitřní dráhy, dráhy šlachosvalové), které rozvádějí energii do celého těla-osm zvláštních drah (mimořádných) včetně přední střední dráhy( 24 bodů) a  zadní střední dráhy( 28 bodů)  harmonizuje rozvádění a dělení energie v těle

- onemocnění je tedy vnímáno jako překážka v proudění životní energie čchi-akupunktura se snaží tok energie uvolnit, povzbudit či naopak zbrzdit

- reakce na akupunkturu se dostaví nejdéle do 24 hodin po aplikaci

- při aplikaci jehly se dostaví zpravidla tzv. pocit čchi (teplo, tlak, až pocit elektrického výboje v místě aplikace)

- může se objevit i změna lokální například přechodné zčervenání kůže a pocit propagace brnění po dráze

Použití akupunktury v neurologii:

Efekt protibolestivý, zklidňující, regenerační, imunostimulační a psychicky regulační

1. onemocnění pohybového aparátu ( páteř, svaly, klouby, sy karpálního tunelu, ischias atd.)

2. funkční poruchy organismu ( celková vyčerpanost, neurastenie, deprese, úzkosti, postkomoční syndrom, relaxace )

3.obrny ( cévní mozkové příhody, centrální i periferní obrny , obrna lícního nervu)

4. závratě, nespavost, tréma

5. bolest akutní i chronická (hlavy-migrény, poúrazová, revmatická, artrosy, neuralgie trigeminu, postherpetické neuralgie, aktivní jizvy)

Nabízené metody akupunktury

- vlastní akupunktura pomocí sterilních jednorázových či permanentních jehel včetně ušní akupunktury (aurikuloterapie)

- nahřívání teplem (moxa)

- magnetoakupunktura

- elektropunktura (TENS tzv. transkutánní tj. přes kůži prováděná elektrická   nervová stimulace)

- laser

- vakuopunktura (baňkování)

- druh použité metody akupunktury, počet ovlivňovaných akupunkturních bodů, intervaly mezi jednotlivými aplikacemi a celkový počet sezení je závislý na vstupní diagnose a trvání obtíží

Kdy nelze akupunkturu provádět:

- akupunktura obecně: nádorově změněná tkáň, tkáň ozářená

- jehlová akupunktura: krvácivé stavy, hemofilie, do oblasti pupku, prsou,zevního genitálu

- určitá omezení jsou v těhotenství


Akupunktura je málo účinná:

- u celkové hormonální léčby

- v období 3-6 měsíců po ozáření a v období šesti týdnů po lázeňské léčbě

- u osob užívajících velké množství léků či drogy

- u stavů po těžké fyzické práci, bohatém tučném jídle, alkoholu- nebezpečí kolapsu!

- při extrémních klimatických podmínkách (i bouřce), za úplňku, nov

- určité omezení je v prvních dnech menstruace u žen

- 10-15 % populace pro malé množství chemického přenašeče cholecystokininu na terapii akupunkturou téměř nereaguje


Ojedinělé komplikace akupunktury:

- mírná bolest při vpichu a po vpichu

- drobné krvácení

- mdloby, kolaps

- vzhledem k používaným sterilním jehlám na jedno použití je nebezpečí infekce nulové