Elektronizace zdravotnictví v roce 2021

MODERNÍ AMBULANTNÍ PROGRAM

Autor: MODERNÍ AMBULANTNÍ PROGRAM

VIZIT AIS je ambulantní informační systém nové generace kompletně vystavěný pomocí nových technologii. Žádná instalace, žádné aktualizace v počítači,…

Více o autorovi

Elektronizace zdravotnictví má za úkol přiblížit české zdravotnictví blíže k vyspělým státům. Je nástrojem rychlé a efektivní komunikace a pomoci v rámci zemí Evropské unie.

Již v roce 2012 Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „ministerstvo“), za působení mistra Miloše Hegera (TOP 09), vypsalo soutěž na návrh elektronizace českého zdravotnictví. Cílem bylo stávající systémy navzájem propojit, využít jejich synergických efektů a prostřednictvím využití informačních technologií poskytovat kvalitnější a bezpečnější poskytování zdravotních služeb, zamezení duplicity poskytované zdravotné péče, včetně přínosu v podobě úspor v systému veřejného zdravotního pojištění[1]. Již nyní má agendu elektronizace (digitalizace) zdravotnictví na ministerstvu v gesci samostatný odbor IT a elektronizace zdravotnictví.  

Po dobu několika let v této oblasti nenastal příliš velký posun, o elektronizaci se veřejně nemluvilo, nebyla zakomponována do žádné vládní strategie, nebyla upravena žádnou zákonnou normou. Až koncem roku 2019 byl vládou ČR schválen Strategický rámec rozvoje péče o zdraví v ČR do roku 2030 („Zdraví 2030“), kde elektronizace (digitalizace) ve zdravotnictví je uvedena jako jeden ze specifických cílů spadající do oblasti Optimalizace zdravotnického systému České republiky.

Zdraví 2030 je materiál vycházející z dílny Ministerstva zdravotnictví, s mezirezortním přesahem. Proces elektronizace zdravotnictví má sloužit zejména „k podpoře reformy zdravotních služeb a přístupu k nim, k posílení možnosti jednotlivců pečovat o vlastní zdraví a k podpoře celkové efektivnosti zdravotního systému“.[2] Elektronizace ve zdravotnictví má mít pozitivní dopad nejen na oblast zdravotnictví, ale také na velmi blízkou sociální oblast, zejména při organizaci a poskytování zdravotních, sociálních a pečovatelských služeb.

Po téměř 10 let snah o elektronizaci zdravotnictví došlo také na její legislativní ukotvení. Vláda dne 15.2.2021 schválila zákon o elektronizaci zdravotnictví, který předložilo ministerstvo a Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. Zákon upravuje elektronické zdravotnictví za použití telekomunikačních a informačních technologií, stanoví podmínky pro bezpečné sdílení dat, upravuje práva a povinnosti pacientů, poskytovatelů zdravotních služeb, zdravotnických pracovníků, zdravotních pojišťoven a dalších osob v oblasti elektronického zdravotnictví, včetně působnosti ministerstva při výkonu státní správy v oblasti elektronického zdravotnictví[3].

Vládní návrh byl dne 18.2.2021 předložen Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, který s drobnými pozměňovacími návrhy doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona o elektronizaci zdravotnictví (sněmovní tisk 1163), ve znění přijatého pozměňovacího návrhu. V současné době se návrh zákona nachází ve druhém čtení a je doplňován o další pozměňovací návrhy z pera poslanců. Těšme se tedy snad brzy na konečnou podobu zákona.

 

 

[1] Ministerstvo zdravotnictví. [cit. 2021-06-02] Dostupné z: Ministerstvo zdravotnictví vypisuje soutěž na návrh elektronizace českého zdravotnictví – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz)

[2] Ministerstvo zdravotnictví. [cit. 2021-06-02] Dostupné z: Zdravi2030_FINAL16122019.pdf.pdf (mzcr.cz)

[3] Aplikace ODok. [cit. 2021-06-04] Dostupné z: Materiál - Portál Aplikace ODok