Astma

MUDr. Moderní Lékař

Autor: MUDr. Moderní Lékař

WEBOVÁ ORDINACE LÉKAŘE je Vám k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Ve vzájemné spolupráci s více než 4300 lékaři po celé České republice pro Vás…

Více o autorovi

 • V dnešní hektické době nás čím dál tím více   postihují choroby, které nás nepřímo ohrožují na životě v případě dlouhodobé léčby, avšak nám stěžují každodenní žití. Projevy zhoršeného dýchání, záchvatů kašle, náchylnost na klimetické podmínky jsou pro nás pro všechny známé. Spojujeme je nejčastěji s nachlazením, chřipkami či jinými krátkodobými nemocemi.

  Letntnost, nedostatek času, jenž jsou spojeny s nároky na výkon vykoupené nedostatkem času, nás jen zřídka kdy donutí k zamyšlení nad naším zdravotním stavem a naplní nás potřebou zlepšit své zdraví. Tyto problémy ovšem mohou přerůst přes práh snesitelnosti a svými stupňujícími se projevy nás ač pozdě donutí k návštěvě lékaře.

  Při vyslovení diagnózy Astma Bronchiale většina pacientů zprvu zůstane v klidu a bagatelizuje vše s tím spojené. Tato choroba, ač je řazena k civilizačním chorobám, je popsána již dvě tisíciletí.

  Nelze zcela striktně stanovit příčiny tohoto onemocnění, neboť skoro každé onemocnění má jistý původ v genetické predispozici a fyziologickém stavu jedince, a tak je hledán často další součinitel, kterého bychom mohli obvinit  ze spoluúčasti a na tomto základě se snažit, abychom co nejefektivněji předcházeli možnosti vzniku tohoto onemocnění. Vědci v dnešní době připisují, ne zcela zanedbatelný podíl enviromentálním faktorům, které ve vzájemné komplementaritě s genetikými předpoklady mají za následek vznik astmatu.

  U bezmála 10% dětské populace, převážně u chlapců, se astma objeví, ať už v podobě alergického či nealergického původu. Z statistik nám známých můžeme říci, že se daří toto onemocnění při dlouhodobé léčbě efektivně potlačit, nebo dokonce úplně vyléčit. V dospělosti břemeno této nemoci přechází na 5% populace-převážně na ženy. Tento proces v dospělosti bývá taká často spojován s projevem různých alergií nám doposud nepopsaným.

  Extrémním projevem Astmatu  Bronchiale je  astmatický záchvat. Silné záchvaty kašle, jež mají za následek rapidní snížení proudění vzduchu do plic mající za následek ve snaze dýchat, sípání, omezení schopnosti mluvit, zrychlení srdečního rytmu a nadmutí hrudníku.

  Pokud někdo trpí enormně silnými záchvaty, může se dostavovat zmodrání, znecitlivění končetin, a v krajním případě se může dostavit neschopnost dýchat, která v některých případech vyústí až ve smrt. K potlačení záchvatu slouží spreje, které v krátké době uvolní stav pacienta. U enormně silných záchvatů ovšem tato metoda nemusí zabírat, pokud se častěji opakují nebo se stupňuje jejich intenzita, přistupuje se k chirurgickým zákrokům.

  Na základě statistik je dokazatelné, že dlouhodobější enviromentální stav dané oblasti má nesporný vliv na toto onemocnění. Stav ovzduší, který je v různých regionech České republiky nepoměrný, může sloužit jako jeden z enviromentálních ukazatelů. Pravěpodobně nejlepším příkladem je Ostrava a její okolí. Tento region je silně znečištěn  výfukovými plyny, produkcí škodlivých látek těžkým průmyslem a častou inverzí. Zde astmatem astmatem trpí asi 30% dětí.  Ve srovnání s průměrem republiky to je trojnásobek aritmetického průměru. Nesmíme také opomenout kouření, která, ať už v pasivní či aktivní podobě, prokazatelně zvyšuje výskyt této choroby. Paradoxními fakty dle čerstvých výzkumů jsou hygiena, která v přemíře zvyšuje pravděpodobnost výskytu této choroby, časté, někdy až zbytečné, užívání antibiotik.

  Léčba tohoto onemocnění je dlouhodobá a jejím cílem je potlačení příznaků na takovou úrověň, aby  pacient, postižený touto chorobou, nepociťoval příznaky a mohl žít bez výrazných omezení.Je vhodné po konzultaci s lékařem doplnit stravu o klíčové nutriční látky – vitamin C, hořčík, vitamin B6, omega 3 mastné kyseliny.

  Na tyto látky je komplexně bohatá středomořská kuchyně, která v pobřežních oblastech snižuje výskyt této choroby.  V neposlední řadě je také velice důležité, abychom každé onemocnění zdárně a řádně doléčili, vyhýbali se stresu popř. se s ním naučili lépe srovnáva, vyhýbali se kočkám, neboť jejich srst obsahuje alergeny, pohybovali se v čistém prostředí, které není zaprášené a hodně pili.

  V dnešním tak uspěchaném světě je velice složité, najít si čas na své zdraví, neboť jak se často říka: „ Čas jsou peníze.“ Pokud máte pocit, že pro své zdraví můžete něco udělat, čiňte tak. Projevem vděku pro Vás bude možnost se z plný plic nadechnout a užívat si

  všeho, co máte rádi.