Automatický přístroj pro měření brachiálního indexu tlaku

QUICKSEAL INTERNATIONAL, s.r.o.

Autor: QUICKSEAL INTERNATIONAL, s.r.o.

Společnost QUICKSEAL INTERNATIONAL, s. r. o. se věnuje prodeji a distribuci POCT přístrojů, potřeb pro rychlou diagnostiku i dalších zdravotnických…

Více o autorovi

Přístroj pro automatické měření ABI 

(indexu kotník - paže)

  • plně automatický, celé vyšetření provádí sestra
  • výsledek do 3 minut
  • možnost připojení na PC - archivace výsledků i zpětně naměřených
  • malý, lehký, přenosný - díky zabudované baterii
  • kompletní SW v českém jazyce

test

Dva v jednom:

Současné měření krevního tlaku a indexu kotník – paže.

Přesnost a objektivita

Vzhledem k preciznímu vývoji algoritmu je výpočet levého a pravého ABI přesný a

objektivní.

 

Měření: Měřící rozsah:  Přesnost:
index kotník - paže tlak: 0 - 299mmHg    tlak: +-3mmHg nebo 2% 
systolický krevní tlak tep: 30 - 199 BPM   tep: +-5% 
diastolický krevní tlak   ABI: +-0,1  
tepová frekvence    
Jednoduché, přesné a objektivní měření
Onemocnění periferních tepen (PAD) zvyšuje riziko srdečního infarktu nebo cévní mozkové příhody!Onemocnění periferních tepen je velmi závažný stav způsobený špatným krevním oběhem v dolních končetinách. Tepny dolních končetin jsou zúžené aterosklerotickým plátem - až omezuje průtok okysličené krve. Tento stav může nastat ve všech tepnách těla. Téměř 60% pacientů s PAD mělo také zúžené koronární nebo mozkové tepny v nohách, srdci nebo mozku. Index kotník-paže (ABI) se měří v primární zdravotní péči jako rychlý a spolehlivý způsob diagnózy a monitoringu PAD. Jsou-li tepny zúžené, klesá ABI. Toho se využívá v diagnostice PAD. Pokles ABI v čase odráží progresi onemocnění. Jedinec může být bez příznaků, a přesto mít PAD. Neboť, symptomy se projeví až v případě, že je stenóza tepny nad 70% cévního průřezu PAD zatím nelze vyléčit, příznaky mohou být omezeny vhodnou terapií. Proto je velmi důležité měřit index kotník - paže pravidelně pro odhalení jakéhokoli významného poklesu v něm. Diagnostika PAD není dostatečně uznávána v oblasti veřejného zdraví. Pacienti s PAD mají vyšší (až o 5 let) úmrtnost než pacienti s rakovinou prsu. Studie ukázaly, že pouze 30% lidí s diagnózou PAD přežije dalších 15 let. Pouze 25% pacientů s PAD podstupuje vhodnou léčbu. Tento nízký podíl do značné míry souvisí s tím, že si obecně populace není vědoma svého stavu. Automatizovaný měřící přístroj pro měření indexu kotník - paže (ABPI MD ™) vám dává příležitost, abyste mohli diagnostikovat své pacienty rychleji. Umístění manžety, stisknutí tlačítka START a přečtení výsledku jsou kroky, které tvoří měření ABI velmi jednoduchým. Přenositelnost, jednoduchost systému a objektivní výsledky jsou výhody, které podporují každodenní vyšetření. Měření kotníkového brachiálního indexu prováděného pomocí ABPI MD ™ je spolehlivá a rychlejší alternativa k UZ měření pomocí sondy a nutnému výpočtu. PAD snižuje kvalitu života, a proto je důležité ji brzy diagnostikovat a léčit.
 
 
test
 
 

PŘEJÍT NA STRÁNKU PRODUKTU