Barronova ligatura hemoroidů

Ligatury vnitřních hemoroidů

Elastická ligatura vnitřních hemoroidálních uzlů dle Barrona.


Principem tohoto miniinvazivního devitalizačního(ambulantního) výkonu je zaškrcení hemoroidálního pediku (stopky), který se nachází na jeho vrcholu, v oblasti přechodu konečníku v řitní kanál, gumovým kroužkem.
Během  několika dní dojde k nekrotizaci (odumření) zaškrcení tkáně a sliznice
v jejím bezprostředním okolí s následným vznikem ulceriformího (vředovitého)
defektu.Tento se do 3-4 týdnů zhojí spontánní epitelizaci (novotvorbou sliznice).
Výkon je proveditelný u větších hemeroidů I.stupně, především je určen pro II. Stupeň a lze jej aplikovat u III. a výjimečně i IV. Stupně.

Vlastní zákrok se provádí v kleče či poloze pacienta na boku.
Do řitního kanálu se zavede anoskop (řiťohled – trubička o průměru 23 mm)
s mandrénem (zavaděčem) potřeným lubrikačním prostředkem.
Speciálním mechanickým instrumentariem po odstranění mandrénu se pak nasadí přes sliznici škrtící pryžový kroužek v bezpečné vzdálenosti cca 15 – 20 mm od linea dentata (zubaté čáry), tedy v lokalitě, kde se již většinou nenacházejí sensitivní nervová zakončení. Anoskop se vyjme z řitě a vlastní výkon končí.
Takto je možno ošetřit 1 až 2 hemoroidální uzle a po jejich zhojení cca za měsíc
lze přistoupit podvazu dalšího hemoroidu. Tento postup je pro pacienta bezpečnější a méně nepříjemný. Výskyt případných komplikací je pak i nejnižší.
Zákrok lze dále kombinovat i ošetřením okolí ligovaného uzle infračervenou fotokoagulací (docílí se urychlení tvorby nekrózy).

Pooperační průběh a případné komplikace.
Po zákroku pacient pociťuje přechodný tlak v řitním kanále (nutkavý pocit na stolici), který je způsoben přechodnou dilatací (rozšířením) svěračů. Většinou trvá řádově několik minut,někdy však je tlak pociťován několik hodin, někteří
Pacienti jej však mohou pociťovat i jeden až dva dny. Zcela výjimečně je pociťován  bolest, i když je ligatura aplikována na správném místě.
Je-li bolest nesnesitelná, je nutné někdy kroužek odstranit.
V průběhu hojení se může projevit mírné, přechodné krvácení při stolici a
medikamentosní léčbu většinou nevyžaduje.
Větší krvácení je velmi vzácné /promilový výskyt/.