Cévní mozková příhoda (CMP)

MUDr. Martina Kovářová

Autor: MUDr. Martina Kovářová

Neurologie Most   Neurologie Elektromyografie (EMG) Evokované potenciály (EP) Elektroencefalografie (EEG) Akupunktura Manuální medicína Homeopatie  …

Více o autorovi

Cévní  mozková  příhoda (CMP,  mrtvice, iktus)

-náhle vzniklá nebo rychle se rozvíjející  ložisková mozková porucha způsobená selháním  mozkového krevního zásobení

-iktus ischemický (85%) je obdoba srdečního infarktu, nejčastější příčinou je vznik trombózy tedy srážení krve v cévách při ateroskleróze cév (cholesterol a vápník vytváří  na vnitřní ploše cévy pláty a spolu s usazenými krevními destičkami a krvinkami zužují průsvit cévy ) , dále embolie tedy vmetení  krevní sraženiny do cévního řečiště mozku ( část krevní sraženiny se z cévní stěny utrhne a je zanesena krevním proudem do cévy mozku, kterou ucpe) a nebo spasmus tedy  stažení svalových vláken cévní stěny (to spíše v mladším věku např. při migréně, úrazu, užívání drog apod.),  dle rozsahu postižení odumře část mozkové tkáně

-iktus hemoragický (15%)(mozkové krvácení)  znamená provalení krve prasklou cévní stěnou do tkáně  ( zpravidla u osob s vysokým krevním tlakem), v mozku vzniká různě veliká sraženina s utlačením zdravé tkáně mozku

-příznaky iktu:


-slabost, ochrnutí na jedné straně těla, pokles koutku ústního

-ztráta citlivosti nebo vznik brnění na jedné straně těla, poloviny obličeje

-náhlé zhoršení zraku nebo výpad poloviny zrakového pole, někdy i dvojité vidění

-ztráta porozumění řeči nebo schopnosti hovořit, porucha psaní, četní, dojem zmatenosti

-nezvyklá těžká a prudká bolest hlavy někdy doprovázená ztuhlostí krku

-delší ztráta rovnováhy, problémy s chůzí  nebo ztráta vědomí

-někdy i záchvat křečí

-NEČEKEJTE! Při rozeznání některého z příznaků mozkové příhody je nutné ihned volat 155!!!

-transitorní ischemická ataka (TIA) je dočasný výpad funkce některé části mozku s úpravou do 24 hodin, jde o signál hrozícího závažného iktu ( u 15% osob se cévní mozková příhoda dostaví do 1 roku), i při trvání jen několik minut nebo hodin je nutné vyhledat lékaře

-pokud není rychle v prvních hodinách obnoven přívod krve do postižené oblasti, mozkové buňky odumírají a jejich funkce již není možné obnovit, poškození mozku je nevratné

-v počátku onemocnění trvajícím  ½ až 4 hodiny je někdy možno včasnou léčbou za hospitalizace obnovit krevní zásobení a dočasně vyhaslá funkce mozkové tkáně se může rychlým  zásahem lékařské pomoci obnovit

-naopak velmi zpožděné případy nebo rozsáhlá cévní poškození mohou vést až k ohrožení života a smrti pacienta

-JDE O ČAS! Čím dříve je možné zahájit léčbu, tím menší je rozsah trvalého poškození mozku

-rozsah a tíže poškození po překonání akutního stadia je různý od úplné úpravy až po upoutání na vozík či na lůžko

-po překonání akutního stadia je hlavním cílem dosáhnout samostatnosti především rehabilitací , ergometrií  a logopedií s pomocí vhodných léčebných a ortopedických pomůcek

-další informace získáte například na www.mozkovaprihoda.cz,  Sdružení pro rehabilitaci osob po cévní mozkové příhodě Dělnická 54 Praha 7 apod.