CGM LIFE eSERVICES - ordinační systém

PC DOKTOR, MEDICAL NET

Autor: PC DOKTOR, MEDICAL NET

Kromě základního, bohatě vybaveného programu jsou k dispozici rozšířené specializované verze pro obory pediatrie, gynekologie, oftalmologie, ORL,…

Více o autorovi

Téma elektronizace zdravotnictví je v posledních letech často zmiňována. Dnes pacienti vnímají lékařské ošetření jako službu, od které očekávají kvalitní služby, mezi které samozřejmě patří elektronická komunikace s lékařem. Pacienti mají stále větší zájem objednávat se na vyšetření elektronicky, místo mnohdy zdlouhavého telefonování. Možnosti, které společnost CGM nabízí, jsou výhodné pro pacienty i lékaře, neboť oběma přinese především úsporu času. Pacient si z nabídky vybere vhodný den pro ošetření, ordinace mu elektronicky potvrdí schválení termínu objednané návštěvy u lékaře. Pacientům je tak poskytován veškerý komfort a pohodlí při objednávání na vyšetření. V ordinaci pak tráví pouze čas, který je pro jejich vyšetření nutný a potřebný. Stejně tak jsou pacientům pomocí ambulantního informačního systému odesílány výsledky vyšetření, jakmile je má ošetřující lékař k dispozici. Lékař může s pacientem provádět i on-line konzultace, odeslat mu recept na léky apod., což přináší velké výhody především stálým pacientům, jako jsou kardiaci, pacienti s vysokým krevním tlakem, diabetici a další. Díky elektronickému receptu ušetří spoustu času, který by jinak pokaždé trávili v čekárně ordinace.  

Současné vedení zdravotní dokumentace je dosti složité a lékaře od jejich práce zdržuje, navíc někdy se výsledky potřebných vyšetření složitě zjišťují. Elektronická komunikace odstraňuje většinu problémů, které poskytuje tato dlouhými roky praktikovaná  ,,papírová dokumentace“. Urychluje komunikaci jednak mezi lékaři, ale také se samotnými pacienty. Lékař tak může podle vyšetření jako je například RTG, sono, laboratorní odběry apod. vyhodnotit diagnózu, předepsat pacientovi potřebný předpis na léky a také mu jej odeslat, aniž by jej pacient musel opět v ordinaci navštívit. Stejně tak se zrychlí a zefektivní komunikace mezi lékaři, což následně vede ke zlepšení kvality péče o pacienty, neboť lékař má k dispozici potřebné informace ve chvíli, kdy je opravdu potřebuje a nemusí tak posílat pacienta na další vyšetření, které si již vyžádal jiný lékař. K tomu, aby bylo možno používat komplexně ambulantní informační systém, je třeba, aby lidé využívali počítače a aby byli internetově gramotní. K tomu aby i lékař mohl s tímto systémem pracovat, musí mít v ordinaci počítač s připojením na internet, což ještě některé ordinace nemají. Mnoho lékařů sice používá počítač k vedení zdravotnické dokumentace, ale mnohdy tato dokumentace slouží stejně jako ta papírová, pouze pro ně, protože je uložena pouze v jejich počítači a ostatní lékaři k ní nemají přístup.

Společnost CGM nabídkou komunikačních systémů umožňuje všem lékařům věnovat se jejich poslání, neboť informační systémy převezmou administrativní práci za ně. Postarají se a zajistí veškerou komunikaci s dalšími odbornými ordinacemi a pracovišti, s pacienty i se zdravotními pojišťovnami. Systém CGM Life eServices má všechny funkce plně integrovány s ambulančním informačním systémem, uživatelům tedy nepřinesou žádnou práce navíc, naopak lékařům nabízí možnost naplánovat si svůj čas v ordinaci co nejefektivněji, což přináší nesmírnou výhodu v tom, že nejsou zdržováni při poskytování individuální lékařské péče v ordinaci. Podle požadavků je společnost schopna zpracovat a připravit programy pro různé obory ve zdravotnictví podle jejich činnosti a také podle požadavků na režim práce ordinace. CGM garantuje pravidelné dodávání nových číselníků a ceníků, bezplatné získávání nových rozšiřujících funkcí programů, telefonní hotline včetně vzdálené správy a kvalitní a operativní servis v každém regionu. Pacienti nemusí mít strach, že by došlo k porušení ochrany jejich osobních dat, neboť informační systém je plně zabezpečen, zcela odpovídá platné legislativě a vzájemnou komunikaci nevidí nikdo další, jen pacient a lékař. Systém vždy automaticky upozorňuje uživatele na nové události.

Velmi dobrým zjištěním je, že digitální komunikaci vnímá stále více zdravotnických zařízení , která se učí využívat výhod elektronických komunikačních systémů.