CRP

MUDr. Ctirad Kozderka

Autor: MUDr. Ctirad Kozderka

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost www.detsky-lekar-kralovice.cz   V ordinaci využíváme laboratorní přístroje k rychlé diagnostice: …

Více o autorovi

QuikRead CRP

je jednoduchý test pro kvantitativní stanovení C-reaktivního proteinu (CRP) v plné krvi, séru nebo plazmě s použitím přístroje QuikRead 101. Stanovení CRP se používá v ordinaci praktického lékaře při péči o pacienta s infekčními příznaky.

CRP se běžně vyskytuje v krvi zdravých lidí ve velmi nízkých koncentracích. Koncentrace CRP se výrazně zvyšuje u bakteriálních infekcí, naopak u virových infekcí zůstávají hladiny CRP nízké nebo nulové. Kromě klinických příznaků se tedy může měření CRP využít jako základní prvek pro odlišení bakteriální infekce od infekce virové. Monitorování hladiny CRP poskytuje také objektivní informaci pro hodnocení odpovědi na léčbu, kdy hladina CRP klesá v důsledku účinné terapie.

Je-li vyšetření CRP provedeno při návštěvě pacienta přímo v ordinaci, je výsledek CRP k dispozici během konzultace s pacientem a může být účinně rozhodnuto o případném užití antibiotik. Systém QuikRead se skládá z malého přístroje a soupravy, která obsahuje vše potřebné pro provedení testu. Souprava je speciálně navržena k okamžitému použití v primární péči a poskytnutí rychlých výsledků.

Vlastnosti a výhody testu QuikRead CRP:

SPOLEHLIVOST: Přesný jako test provedený v laboratoři

RYCHLOST: Výsledek je k dispozici okamžitě

SNADNÉ POUŽITÍ: Jednoduchá obsluha. Provádí se ze vzorku kapilární krve z prstu (žilní krve, plazmy nebo séra)

QuikRead CRP® je registrován v USA pro použití v klinických laboratořích.