Diagnostická a léčebné péče v ordinaci praktického lékaře

MUDr. Mária Makhoul

Autor: MUDr. Mária Makhoul

Ordinace praktického lékaře pro dospělé, Hlučín   MUDr. Mária Makhoul v rámci všeobecného lékařství pro dospělé poskytuje diagnostickou a léčebnou…

Více o autorovi

V rámci poskytování zdravotní péče praktický lékař den co den diagnostikuje menší či větší zdravotní problémy svých pacientů, ať již se jedná o pouhá nachlazení, chřipky, drobné úrazy, sledování nekomplikovaných diabetiků, pacientů s vysokým krevním tlakem apod. Aby mohl lékař správně provádět diagnostiku a léčbu, musí se dobře orientovat v základních medicínských oborech a to od interny a chirurgie, gynekologii, ušní, nosní, krční až po plicní lékařství. Mimo to je třeba s pacientem komunikovat a respektovat ho. Komunikace s pacientem má velký význam jak z hlediska diagnostiky, tak z hlediska jeho celkového zdravotního stavu. Péče poskytovaná praktickým lékařem není omezena, je určena pro každého bez ohledu na pohlaví, sociální postavení, rasu atd. Jisté omezení je pouze ve věku, kdy do péče praktického lékaře pro dospělé patří pacienti od 19 let věku.

Stanovení diagnózy má vliv především na způsob léčby. S tím úzce souvisí zjištění anamnézy osobní, rodinné i pracovní. Získání informací je potřebné k bližší analýze zdravotního stavu pacienta. Při osobní anamnéze pacient udává svoje současné zdravotní potíže, při rodinné anamnéze se posuzuje zejména dědičné riziko typických genetických chorob, jde například o kardiovaskulární problémy, nádorová onemocnění, zaznamenává se i věk postižených příbuzných, které choroby postihla apod. Během pracovní anamnézy se zhodnotí pracovní podmínky a rizika pacienta, stejně tak je nutné se zjistit jeho spokojenost se životem, zda podléhá stresu apod.Na základě fyzikálního, laboratorního a přístrojového vybavení se léčí akutní i chronická onemocnění. V případě zjištění závažných akutních onemocnění je pacient předán neprodleně do rukou specialistů.Součástí poskytované lékařské péče je i posudková činnost, preventivní prohlídky, předepisování léků a zdravotnických pomůcek, vystavování dočasné pracovní neschopnosti a další úkony prováděné ve spolupráci s Úřadem práce a Správou sociálního zabezpečení.