Diagnostická, léčebná a preventivní péče

PEDIAGASTRO s.r.o. - MUDr. Jarmila Vospělová

Autor: PEDIAGASTRO s.r.o. - MUDr. Jarmila Vospělová

Ordinace praktické lékařky pro děti a dorost, Ostrava www.detsky-lekar-ostrava.cz www.ostrava-detsky-lekar.cz www.pediagastro.cz Dětská…

Více o autorovi

Preventivní péče

Účelem preventivních prohlídek pro děti a dorost je, odhalit včas onemocnění, která zatím nejsou patrná a rodiče je nerozpoznají. Pravidelnými kontrolami lze vývoj onemocnění nebo vady ovlivnit, proto není na místě prevenci podceňovat. Do15 let je žádoucí, aby děti na preventivní prohlídky docházeli v doprovodu alespoň jednoho z rodičů, protože o svém vývoji zatím mnoho nevědí a mohlo by docházet ke zkreslení podaných informací o jejich zdravotním stavu. Preventivní prohlídky se provádějí podle zdravotního řádu, počet prohlídek je uveden ve zdravotním průkaze dítěte. Do jednoho roku dítě absolvuje celkem devět prohlídek a to ve 14 dnech po návratu z porodnice, dále v 6 týdnech, ve 3 měsících, poté v 6, 8, 10 a 12 měsících. Další prohlídka následuje v 18 měsících a pak vždy v lichých letech, to znamená ve 3 letech, 5,7,9,11,13,15,17 letech. V 19 letech se provádí výstupní lékařská prohlídka a pacient je předáván do lékařské péče praktického lékaře pro dospělé.Protože každý věk má specifickou problematiku, jsou také preventivní prohlídky zaměřené podle věku dítěte.

Diagnostika a léčba dětských onemocnění

U dětských onemocnění rozlišujeme formu akutní a chronickou. Akutní forma u dětí je charakterizována zpravidla rychlým nástupem teplot, zvracení, průjmů a jiných příznaků, o chronickém onemocnění hovoříme v případě, že onemocnění trvá dále jak šest měsíců.Podkladem pro správnou diagnostiku je podrobná a pečlivá anamnéza rodinná i osobní a samozřejmě důkladné fyzikální vyšetření, obojí tvoří hlavní složku pro další rozhodování o léčbě. Při fyzikálním vyšetření je sledováno držení těla, výraz tváře dítěte, změny na kůži, mluva gesta apod. Vyšetření je prováděno pohmatem, poklepem a poslechem. Nezbytné pro stanovení diagnózy je i měření teploty, kontrola moči a v některých případech se provádí i odběr krve.