Diagnostika a léčba chorob

MUDr. Antonín Novák s.r.o

Autor: MUDr. Antonín Novák s.r.o

Praktický lékař pro dospělé, Krnov Závodní lékař www.praktickylekar-krnov.cz   MUDr. Antonín Novák poskytuje: preventivní prohlídky návštěvní služba…

Více o autorovi

Praktický lékař běžně provádí diagnostiku a zajišťuje léčbu u většiny onemocnění ať již se jedná například o choroby horních nebo dolních cest dýchacích, drobná zranění, výskyt vyrážky apod. Převážná většina pacientů přichází s horečkou a lékař musí několikrát za den rozhodnout jakou léčbu při horečnatém stavu zvolit, zda podá antibiotika, která jsou účinná pouze při bakteriálním onemocnění nebo doporučí léčbu na potlačení doprovodných příznaků.Velkou část pacientů v ordinaci praktického lékaře tvoří diabetici a právě ve většině je právě toto onemocnění diagnostikováno praktickým lékařem. Spolu se specialistou léčí nekomplikované diabetiky, komplikovanější případy s postižením diabetu odesílá na odborné pracoviště. Diagnóza cukrovky stanovená v ordinaci praktického lékaře vzniká na základě laboratorního měření glykémie. Nález hyperglykémie v krvi je nutné potvrdit na lačno stanovením hladiny glukózy ze žilní krve. Nejdůležitější součástí léčby diabetika je dieta a fyzická aktivita úměrná jeho věku. Proto je nutné, aby pacient postižen diabetem dodržoval diabetickou dietu se sníženým obsahem sacharidů. Jako fyzická aktivita je doporučována rychlá chůze, rotoped, běh a to minimálně 5x týdně po dobu 30-40 minut, protože každá fyzická aktivita má pro pacienta pozitivní efekt.

Péče o seniory

Do ordinace dochází i mnoho seniorů a lékař musí v péči o starší osoby spolupracovat jak s jeho rodinou v rámci domácí ošetřovatelské péče, v jiných případech ale také s pečovatelskou službou. Domácí péče o nemocné seniory je mnohdy náročná a při akutních stavech jako jsou vysoké horečky nebo bolesti si rodina vyžádá návštěvu praktického lékaře. V rámci akutních návštěv lékař řeší urgentní situace například při bezvědomí, infarktu myokardu, akutní cévní mozkové příhodě a zajišťuje potřebnou péči do příjezdu rychlé zdravotnické pomoci.