Diagnostika a léčba neurologických onemocnění

MUDr. Kateřina Stehlíková - NEUROLOG.HK s.r.o

Autor: MUDr. Kateřina Stehlíková - NEUROLOG.HK s.r.o

Neurologická ambulance, Hradec Králové neurologie-stehlikova.cz   MUDr. Kateřina Stehlíková se zabývá prevencí, diagnostikou, léčbou, onemocnění…

Více o autorovi

Většinu lidí v průběhu jejich života trápí bolesti zad a hlavy. Dlouhodobé špatné pracovní podmínky, různé nemoci, prudký pohyb, prochlazení, stres i stárnutí působí na tělesnou schránku. Je těžké se vyvarovat vnějším vlivům a tak mnoho lidí nad určitými věcmi ani nepřemýšlí, ale nastane doba, kdy člověk ucítí každý pohyb, nemůže vstát, sednout, lehnout si a chůze mu dělá potíže. Jsou to velmi časté příznaky, se kterými lidi přicházejí do neurologické ordinace. Pomoc lékaře je ale ve většině případů vyhledávána až když bolesti déle trvají a jsou výraznější.Mezi neurologické potíže patří bolest hlavy, zad, neurodegenerativní onemocnění, onemocnění periferních nervů apod. Hlavní součástí periferního nervového systému jsou jednak nervy, které spojují centrální nervový systém se všemi ostatními částmi těla a nervové uzliny, což jsou shluky nervových buněk, které se nacházejí na různých místech periferního nervového systému. Při neurodegenerativním onemocnění dochází k postupnému zániku nervových buněk, což bývá spojeno s velmi vážnými psychickými a neurologickými potížemi. Psychické potíže se projevují například ztrátou paměti a rozumových schopností, často i halucinacemi, neurologické potíže se týkají především koordinace a řízení pohybu. Jde o vážné onemocnění, které pro pacienta znamená velkou zátěž. Častým neurodegenerativním onemocněním je Alzheimerova choroba a Parkinsonova nemoc.Vyšetření pacienta začíná důkladnou osobní, rodinnou, pracovní a sociální anamnézou, zjišťují se prodělaná onemocnění, operace, alergie, jaké léky pacient používá, kdy jeho obtíže začaly, jaká je jeho životospráva apod. Na základě zjištěné anamnézy se provádí diagnostika, která je zaměřena zejména na nervový systém. Neurologické vyšetření směřuje na případný výskyt motorických deficitů, reflexy se vyšetřují pomocí neurologického kladívka, poklepem, dále je třeba se zaměřit na pohyby a chůzi pacienta, provádí se vyšetření svalů apod.Podle výsledků zjištěných při vyšetření se stanoví léčebný plán. Při terapii neurologických onemocnění se používají různé léky a některé typy biologické léčby, své pevné místo zde má rehabilitace a psychoterapie.