Diagnostika neplodnosti a diagnostika vrozených vývojových vad

GYN ALW s.r.o.

Autor: GYN ALW s.r.o.

Gynekologie Orlová gynekologie-bystronova.cz   Gynekologicko - porodnická ordinace GYN ALW s.r.o.  MUDr. Tamara Bystroňová poskytuje gynekologicko -…

Více o autorovi

Diagnostika neplodnosti

Důvodů, proč žena nemůže otěhotnět je hned několik a lze je rozdělit do dvou hledisek. Jedním důvodem je důvod primární a to v případě, pokud žena nebyla ještě nikdy těhotná a sekundární, kdy žena již těhotná byla a těhotenství skončilo porodem, potratem a pokusy o další těhotenství selhávají. Příčinou může být například narušená činnost vaječníků, kdy jejich funkce je omezena buď částečně nebo úplně. Příčinou může být také poškození vejcovodů, které jsou ale méně časté, než u vývojových poruch dělohy. Příčin může být mnoho, ale jen důkladným vyšetřením je možné důvod neplodnosti diagnostikovat. Součástí komplexní diagnostiky je anamnéza, která by měla obsahovat i období dětství a dospívání, kdy je často možné odhalit příčinu problémů. Může se jednat o prodělané záněty vnitřních pohlavních orgánů, nepříznivý vliv může mít i apendix.Podle stanovení diagnózy je stanoven plán léčby. Chirurgická léčba neplodnosti se použije při zjištění mechanické přepážky v oblasti malé pánve, zejména v oblasti vejcovodů a vaječníků. Změněný vejcovod je diagnostikován zpravidla ultrazvukovým vyšetřením. Léčbou se funkce vejcovodu může obnovit, ale v dnešní době spíše dochází k jeho úplnému odstranění. Operativně se odstraňují i myomy, které deformují dutinu děložní, což je pak častou příčinou potratů. Po odstranění myomu je vhodné plánované těhotenství odložit a to z důvodu, aby místo po zákroku se dobře zhojilo a nedošlo k dalšímu poškození dělohy. Nejpřesnější informace o stavu dělohy poskytuje laparoskopie. Jde o výkon, který se provádí v celkové anestezii.Neplodnost ale může být způsobena i psychickými potížemi muže či ženy. Pak je vhodná spolupráce zkušeného psychologa, který se plně věnuje neplodnosti párů.

Diagnostika vrozených vývojových vad.

První trimestr je obdobím největšího rizika pro vrozené vývojové vady, protože dochází k vývoji orgánů. V péči o těhotnou ženu je možno využít metody, které umožňují sledování růstu a vývoje plodu v děloze. Jedná se například o vyšetření krevního séra matky, ultrazvuk apod. Při provádění těchto vyšetření se dá přesně určit těhotenství, zjistit celkový růst plodu, případně jeho odchylky nebo jeho genetické abnormality, ale také lze zjistit vícečetná těhotenství.V průběhu těhotenství je možné rozpoznat vysoké procento vrozených vad plodu a úspěšnost zjištění závisí na stáří plodu a ultrazvukovém vyšetření. Bohužel stoprocentní záchyt vrozených vad plodu zachytit nelze, protože orgány plodu se vyvíjejí po celou dobu těhotenství. Během těhotenství se může objevit i jakýkoliv jiný negativní vliv jako je například infekce matky, porucha pupečníku, předčasné odloučení placenty apod.Při diagnostice vrozené vady plodu je každá těhotná žena informována o prognóze vrozené vady, je seznámena s možnostmi řešení vady, které jsou poměrně ve velké části léčitelné.