Digitalizace ordinací

MUDr. Moderní Lékař

Autor: MUDr. Moderní Lékař

WEBOVÁ ORDINACE LÉKAŘE je Vám k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Ve vzájemné spolupráci s více než 4300 lékaři po celé České republice pro Vás…

Více o autorovi

Snažší a transparentnější administrativa

Velmi, ale velmi těžko bychom dnes asi někoho přesvědčovali, že digitalizace administrativy neurychluje práci a neumožňuje rychlou správu i velice rozsáhlých databází. S notnou dávkou potěšení musím poznamenat a pozvednout důležitost této přeměny. Jen si vzpomeňme na četné případy z minulosti.

Policista zastaví auto, které v oblaku prachu uhání obcí. Slušně řidiče pozdraví a po pár káravých větách ho poprosí, ať předloží své řidičské oprávnění. V tu chvíli nastupují omluvy a výmluvy. Ve své podstatě neexistoval rychlý a efektivní způsob, jak ověřit skutečnost tvrzení pana "snad řidiče". S příchodem velikých databází, ve kterých je uvedeno snad vše, co může státní správa potřebovat, vyvstala potřeba tyto informace efektivně sdílet. Rychlý vývoj s sebou každou chvíli přináší nové technologie, a tak již před lety se stal internet v domácnosti standardem, který lze využívat dnes snad již všude.  Představte si, že navštívíte ordinaci a na všem se domluvíte se sestřičkou  přes internet a stihnete to dříve, nežli vystoupíte z ranního autobusu do práce. Asi by se velice rychle zvykalo na to, že by si vás lékař objednal do své zdravotnické praxe přes internet, ale...

 

Zdravotnictví aneb billboardová válka

Zdravotnictví je jednou z výrazných priorit předvolebních kampaní politických stran snad po celém světě. Reforma veřejného zdravotnictví je součástí snad každého politického programu, a tak poskoro každých volbách je ustavována komise, která analyzuje stav zdravotnictví, hledá možné řešení a jeho následnou aplikaci do praxe. Implementace Evropského práva, právních norem a smluv nás dříve nebo později donutí k mnoha krokům, které si proto někteří politici dávají za svůj cíl, který údajně vymysleli či objevili oni. S každou novou vládou přicházejí i jisté změny, neboť jejich pohled na daný stav je

pokaždé více či méně odlišný. Raději nebudeme hodnotit, jak

 

rizikové je jednání založené na pragmatismu. Za této podmínky tedy můžeme říct, že jsou vyvíjeny snahy, jak posunout zdravotnictví do modernější, přívětivější a v neposlední řadě také levnější podoby. Zdravotnictví, které jen velice těžko může hospodařit s kladnou bilancí, je tudíž odsouzeno pouze čekat, zdali dostane nové zákony, nové ordinace, veselé doktory a spokojené pacienty. Jistě by si zasloužilo silnější a pevnější oporu napříč vládami tak, aby změna garnitury neznamenala rušení ještě čerstvých zákonů.

Digitalizace zdravotnictví

Jedním z často skloňovaných tvarů posledních měsíců je také digitalizace zdravotnictví. Některé pokusy již proběhly, ale tak jak jsme zvyklí, tak i skončily. Možná je až smutné, jak jsme si někteří již zvykli na fakt, že tam, kde selhává státní sektor, tam většinou dokáže nastoupit soukromý sektor. Je zde úspěšný a prospěšný. Zákony, které měli donutit lékaře ke spolupráci s organizací, které není zrovna věruhodná, selhaly. Ne snad proto, že by zdravotnictví resp. ordinace nespolupracovali, ale kvůli samotné struktuře myšlenky, která se projevuje čím dál tím více "tunelovým syndromem".  Ale nepředbíhejme. Bezesporu digitalizace informací je ve zdravotnictví nutná. Sdílet informace o pacientech mezi různými ordinacemi a různě odbornými lékaři může práci nejen usnadnit, ale hlavně může zachránit lidské životy nebo zlepšit péči o ně. Možnost sdílet informace na vzdálenost pokrývající celou naší planetu také umožňuje lékaři vhodnou volbu léčby. Velice cenných informací o pacientovi v případě těžších zranění se dostává do ordinace včas. Ve světle těchto skutečností nesmíme zapomínat, že lidský život je více než předvolební souboj, více než pragmatický zájem jednotlivce a z eticko-morálního hlediska by tomu měl dostát každý a nejen ti, kteří jsou zainteresování ve zdravotnictví.

Státní projekt aneb není nad blanku

V české kotlině  se tunelováním nazývá ledacos, ale některé tunely jsou jedinečné a mohou nám pomoci a některé nás mohou "zaIZIPovat" daleko za Evropou. Do našeho povědomí poslední dobou často a opakovaně vstupuje IZIP neboli elektronická zdravotní knížka. Opoziční politici často křičí hoří tak dlouho, že když začnou naše pomyslné ordinace zdravotnictví hořet, už je nikdo neposlouchá. A tento příklad by v tuto chvíli bylo možné aplikovat na IZIP. Projekt, který funguje přes deset let, na sklonku minulého roku teprve představil v dvou krajích pilotní projekt. Akcie této společnosti byly věnovány neznámé, čerstvě založené švýcarské společnosti, mající anonymní akcionáře. Firma nikterak neangažující se ve zdravotnictví, medicíně či spolupracující s lékaři a ordinacemi má stavět české elektronické zdravotnictví ?  Aby toho nebylo málo, tak v případě zrušení tohoto projektu může dojít k dohrávce na poli mezinárodního práva. Bohužel u nás je tato věta tak velikým strašákem, že podstoupení tohoto rizika je asi nereálné. Tento projekt, ve kterém byl zadavatelem ve své podstatě stát, může poškodit mnoho jiných věcí a projektů. Pomineme-li, že tento projekt vyšel na více než jednu miliardu korun, stojí zda ještě daleko více důsledků. Musíme si uvědomit, že elektronická zdravotní knížka měla být silnou podporou eHealth. Shrneme-li IZIP tj. projekt bez výběrových řízeních, postrádající konkrétního vlastníka, po deseti letech provozu spouštějící pilotní projekt, bylo by pošetilé sundávat růžové brýle, pravděpodobně bychom hned oslepli. Proto tolik doufám, že alespoň tunel Blanka bude prospěšnější pro obyvatelstvo.

Soukromý sektor bez Švýcarska

Tak trochu zvykem již bývá, že tam, kde selhává státní sektor, soukromý sektor funguje bezproblémově a ještě odvádí do státní kasy prostředky ze své činnosti. Jeden by si řekl, že pokud by existovala na poli státních zakázek opravdová soutěž, mohlo by se soutěžit o přidělení jednotlivých segmentů eHealthu mezi soukromníky. Mám pocit, že bych si za tuto větu měl dát talíř hrachové polévky, kterou tolik nemám rád. Vlastní zkušenosti mi praví, že bych měl zůstat stát pevně na vlastních nohou . Nemohou porovnávat soukromé projekty a státní, neboť jedni neumí hospodařit s miliardami a druzí toto zvládají dlouhodobě s čísly o několik řádů nižšími. Nemusím, doufám, říkat, kdo je kdo. Vznik mnohých registrů, který byl v plánu, bere v tuto chvíli za své.

Sám a přeci lépe

 

Nyní jsme se, díky Bohu, vymanili ze státního sektoru a můžeme se pustit do zkoumání soukromé práce jednotlivců z nestátních organizací. Zarážející je schopnost, se kterou se dynamicky tyto společnosti mění potřebám klientely v kontrastu k latentnosti nesoukromých projektů. Mezi úspěšné projekty, které se rychle a kvalitně přizpůsobují potřebám lékařů a jejich ordinací je služba provozovaná v síti internet nesoucí název Zdravotní Registr. Tato služba je provozována od roku 2009 a nabízí svým klientům ( doktorům ) rychlý a efektivní způsob, jak digitalizovat jejich ordinaci z pohledu snížení administrativy. Toto snížení je v první řadě zastoupeno virtuální čekárnou, která umožňuje snížit počet telefonních hovorů, které v průměru více než 70x narušují chod ordinace a práci lékaře. Pacienti se v tomto systému mohou objednávat a vidí, kdy je v ordinaci volno a kdy není. Lékař může pomocí kalendáře přidat velice rychle a jednoduše pacienta k vyšetření. Systém této virtuální čekárny odešle pacientovi email. Lékař se již o nic nemusí starat. Tato virtuální ordinace také umožňuje umístit na svůj profil doplňující tak, jak nařizuje legislativa zdravotnictví.  Tudíž je zřejmé, že lékaři tato služba výrazně ušetří čas a peníze. Nenásilně a přitom velice efektivně. Bez nucení a vyhrožování perzekucemi. Ne tak, jak tomu bylo u státního projektu. U něhož se zdá, že nyní pouze zatíží daňové poplatníky, vytvoří ztrátu, skončí fiaskem a zase o trošičku zvětší nálepku  pro státní projekty, na které bude napsáno "Rizikové, nedoporučujeme" ! ! !