Dočasná pracovní neschopnost

MUDr. Antonín Novák s.r.o

Autor: MUDr. Antonín Novák s.r.o

Praktický lékař pro dospělé, Krnov Závodní lékař www.praktickylekar-krnov.cz   MUDr. Antonín Novák poskytuje: preventivní prohlídky návštěvní služba…

Více o autorovi

Dočasná pracovní neschopnost nastává ve chvíli, kdy pacient onemocní a nemůže po určitou dobu vykonávat pracovní činnosti.Dočasná pracovní neschopnost nastává i v případě, že na základě doporučení praktického lékaře byla nemocnému poskytnuta lázeňská péče a nebo byl pacient přijat do nemocničního zařízení k hospitalizaci.

Pokud je občan uznán práce neschopným, jeho povinností je dodržovat léčebný režim a docházet na pravidelné lékařské kontroly, tak jak určí ošetřující lékař. Léčebný režim nemocného spočívá i v povinnosti zdržovat se v místě pobytu a zejména dodržovat povolené vycházky v čase určeném lékařem.Dodržování lékařského režimu může kontrolovat i příslušná Okresní správa sociálního zabezpečení. Při kontrole je pacient povinen se prokázat dokladem o vystavení pracovní neschopnosti.V průběhu léčení pacient dochází na lékařské kontroly, kde ošetřující lékař hodnotí zdravotní stav a pokud uzná, že současný zdravotní stav nebrání ve výkonu jeho pracovní činnosti, je dočasná pracovní neschopnost ukončena.

Invalidní důchod

V případě, že onemocnění pacienta bude mít dlouhodobý charakter a bude tzv. marodit déle jak jeden rok, může požádat o přiznání invalidního důchodu. Žádost nemocnému sepíše pracovník důchodového oddělení na příslušné správě sociálního zabezpečení.

Návrh na lázeňskou léčbu

Návrh na lázeňskou léčbu vystavuje praktický lékař na doporučení odborného lékaře, který pacienta ošetřuje. Vhodné je, aby specialista napsal pacientovi aktuální lékařskou zprávu, na jejímž podkladě praktický lékař vyhotoví návrh na lázeňskou péči. Návrh poté musí schválit ještě revizní lékař pojišťovny.

Návrh na průkaz ZTP a další příspěvky u dlouhodobě nemocnýchV těchto případech praktický lékař vypracuje zdravotním posudek na nemocného pacienta, který je předán příslušnému úřadu ( Úřad práce, Správa sociálního zabezpečení).