Drogová závislost a léčba

MUDr. Marie Ošťádalová s.r.o.

Autor: MUDr. Marie Ošťádalová s.r.o.

Provoz psychiatrické ordinace pro dospělé, Holešov a Bystřice   MUDr. Marie Ošťádalová poskytuje diagnostickou a léčebnou péči v oboru psychiatrie.…

Více o autorovi

Závislost je úzce spjata s životem lidí, které musí překonávat plno překážek, čelit nástrahám a depresím. Díky drogám se sice na určitou dobu mohou vyhnout bolesti nebo si ulevit od bolesti psychické či fyzické, ale dalším užíváním omamných látek se tak stávají závislými. S průběhem užívání drog souvisí různé znaky závislosti. Při závislosti na droze je bezpodmínečně nutné vyhledat lékařskou pomoc, protože užíváním návykových látek vzniká velké riziko nebezpečí poškození organismu.

Při užívání drog jde zejména o psychickou závislost, která je způsobena opakovaným užíváním omamných psychotropních látek, charakteristická je nutkavá potřeba užít takovou látku. Každé užívání návykové látky zanechá v mozku určitou stopu, tělo si příjemné zážitky zapamatuje na delší dobu, než ty nepříjemné. Nebezpečné jsou i vlastní emoce a prožívání krizové situace v době, kdy jsou omamné látky požívány. Prevencí je síla uvědomit si své vlastní pocity a vyhledání odborné pomoci. Psychická závislost se projeví nejsilněji po vysazení omamné látky, dochází k abstinenčním příznakům, které mají psychický ráz jako je podrážděnost, úzkost, deprese, apatie aj. Vzhledem k tomu, že psychická stránka člověka je úzce propojena s fyzickou stránkou, projevuje se pocení, třes, nevolnost, zvracení, křeče apod. Abstinenční příznaky se projevují na kterémkoliv tělním systému a nejčastěji postihují kardiovaskulární, nervový a respirační systém.Závislost provází člověka již od první aplikace drogy a nezahrnuje pouze její nutkavé užití, ale souvisí i s rozsáhlou škálou dalších problémů, které narušují normální fungování v zaměstnání, ve škole, v rodině. Proto diagnóza a vhodná léčba musí být individuální ke každému jedinci, to znamená, že mu musí být ušita na míru.Stanovení správné a především včasné diagnózy rozhodnutí o další léčbě samozřejmě usnadňuje, diagnostika musí zahrnovat jednak závažnost drogového problému, ale i komplikace psychické, rodinné a sociální. V neposlední řadě i postoj a motivaci klienta k léčbě.