EAV (elektroakupunktura dle Volla)

MUDr. Martina Kovářová

Autor: MUDr. Martina Kovářová

Neurologie Most   Neurologie Elektromyografie (EMG) Evokované potenciály (EP) Elektroencefalografie (EEG) Akupunktura Manuální medicína Homeopatie  …

Více o autorovi

Elektroakupunktura podle dr.Volla (EAV)

K čemu slouží

- elektrodiagnostická a terapeutická metoda, v naší ambulanci používáme přístroj Vistron Kindling šarže 16373 V/i splňující požadavky technické bezpečnosti s prohlášením o shodě

- měření elektrického potenciálu na systému měrných bodů z klasické celotělové akupunktury  a   bodů popsaných dr. Reinholdem Vollem (1909-1989, německý lékař,  studoval potenciál čínských akupunkturních drah pro diagnostiku stavu orgánů v těle , ve spolupráci s přítelem elektrotechnikem Fritzem Wernerem vyvinuli přístroj, kterému se  říká EAV)

- vhodná pro prevenci, lze odhalit zdravotní problémy v samotném začátku

 

Jak funguje

- každý bod patří k určitému systému nebo orgánu v těle, hodnota elektrického potenciálu se mění v závislosti na stavu orgánu, který se do bodu promítá

- 2 elektrody, kladná a záporná ze směsného kovu, měřící elektroda (sonda), případně zubní elektrody, možnost zapojení na PC

- stupnice 0-100 mV, odpovídá převrácené hodnotě odporu měrného bodu na kůži pacienta na relativní stupnici, optimum 50 , zvýšení aktivity 50-70, zánět 80-90, degenerace počínající 50-30, těžká degenerace 20

- u akutního onemocnění se projeví většina patologických hodnot  jen na jedné straně, vlevo u muže, vpravo u ženy, u chronického budou patologické hodnoty na obou stranách  u cca 80-90% pacientů

- při správně zvolené terapii  se naměřené hodnoty posunují na aktivní stranu  pacienta, zlepšují se nejdříve vnitřní orgány, potom zevní a dále směrem od hlavy k patě

- měrné body na prstech rukou a nohou s přesnou topografií, každý bod patří určitému systému nebo orgánu v těle

Jak se provádí

  • k vyšetření se používají standardizované přístroje s danými stupnicemi, které odpovídají normám EAV
  • př. během vyšetření a stanovování diagnózy drží pacient v levé ruce cylindrickou kovovou elektrodu o průměru cca 2 cm a do pravé ruky je přes druhou elektrodu, vždy na řádově několik sekund, zaváděn elektrický proud s hodnotou mezi 11,25 až 55 mA při napětí 35  až 1 070 mV, pacient  tedy pociťuje pouze lehké brnění nebo nic 

 

 

 

 

- měrné body z klasické celotělové akupunktury:

      - na rukách -  dráha plic, tlustého střeva, oběhu (perikardu),tří ohňů(endokranium), srdce,  

                              tenkého střeva

     - na nohách- dráha sleziny-slinivky, jater, žaludku, žlučníku, ledvin, močového měchýře

 

- měrné body pospané dr Vollem

    - na rukách- dráha lymfatická, nervové degenerace, alergie, orgánové degenerace

    - na nohách - dráha kloubní degenerace, vazivové degenerace, kůže, tukové degenerace

 

Je potřeba speciální přípravy před vyšetřením ?

-vhodné odložit všechny kovové předměty ( hodinky, klíče, mince, mobilní telefony …)

- lépe neošetřená pokožka na rukou a nohou (žádné krémy atd.), příliš suchá pokožka se navlhčí vodou

-vhodné nepít  silnou kávu, čaj nebo alkohol alespoň 12 hodin před vyšetřením

- metoda nebolestivá, není hrazena z veřejného zdravotního pojištění

- stejně jako další alternativní metody nebyla uznána jako vědecká metoda, ačkoliv je s úspěchy využívána po celém světě již od 50 let minulého století

- EAV je od roku 1998 držitelem atestu prostředku zdravotnické techniky uděleného Státním ústavem pro kontrolu léčiv, společnost pro EAV je již několik let řádnou sekcí České lékařské akupunkturistické společnosti J. E. Purkyně a její metodika se přednáší v rámci školících kurzů  Institutu pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví IDPVZ v Brně