Elektroencefalografie (EEG)

MUDr. Martina Kovářová

Autor: MUDr. Martina Kovářová

Neurologie Most   Neurologie Elektromyografie (EMG) Evokované potenciály (EP) Elektroencefalografie (EEG) Akupunktura Manuální medicína Homeopatie  …

Více o autorovi

Používané  vyšetřovací  metody  v neurologii


Elektroencefalografie ( EEG)


- základní elektrofyziologická metoda pro vyšetření mozkové aktivity


- snadno dostupná (EEG ambulance při neurologickém oddělení, některé privátní neurologické ambulance)

- vyšetření provádí specielně vyškolená sestra, popis získaného grafu provádí  lékař vyškolený v EEG, výsledek vyšetření obdržíte zpravidla do několika dnů

- spolehlivá metoda s možností opakování bez zátěže pacienta


- vyjma umytých vlasů a dostatečného spánku před vyšetřením není potřeba zvláštní příprava


- zjednodušeně  -  sestra nasadí pacientovi speciální „čepici“ se zabudovanými snímacími elektrodami, použije gel a připevní je k vyšetřovacímu přístroji

- vyšetření se provádí většinou vleže se zavřenýma očima a trvá cca 20 minut


- na pokyn sestry vyšetřovaný otvírá či zavírá oči a přechodně hluboce dýchá


- někdy se používají provokační metody (fotostimulace, spánková deprivace apod.) či specializované postupy (spánkové EEG, polysomnografie, video EEG, peroperační EEG apod. na specializovaných pracovištích)

- vyšetření  se provádí  především při podezření na záchvatovité onemocnění typu epilepsie, u poruch vědomí, některých neuroinfekčních onemocnění, neurodegenerativních či neurometabolických chorob


- nežádoucí účinky: zcela výjimečně se může u nemocných s epileptickými záchvaty provokačními metodami vyprovokovat epileptický záchvat

- toto vyšetření nelze nahradit jinou vyšetřovací metodou


- na některých pracovištích budete před vyšetřením vyplňovat Písemný souhlas pacienta s vyšetřením