Elektromyografie (EMG)

MUDr. Martina Kovářová

Autor: MUDr. Martina Kovářová

Neurologie Most   Neurologie Elektromyografie (EMG) Evokované potenciály (EP) Elektroencefalografie (EEG) Akupunktura Manuální medicína Homeopatie  …

Více o autorovi

Elektromyografie (EMG)


- skupina elektrofyziologických metod k vyšetření poruch periferních nervů, nervosvalového přenosu a kosterního svalstva

- vyšetření provádí lékař nebo sestra laborantka, provádí se vleže nebo vsedě

- vyšetření vedení nervů (kondukční studie, elektroneurografie) na končetinách nebo v obličeji se provádí přiložením elektrod na kůži nad vyšetřovaný nerv, pacient se uzemní pomocí zemnící elektrody, jeden pár elektrod elektricky dráždí nerv, další pár snímá odpověď nervu či svalu, u některých nervů je k snímání potřeba zavést tenoučkou snímací jehličku

- podle množství postupně vyšetřovaných nervů jedné či více končetin nebo obličeje trvá vyšetření cca od 10 do 45 minut


- dráždění nervu elektrickým impulsem může být mírně bolestivé (připomíná úder do „brňavky“), nezanechává žádné následky


- kontraindikace: zánětlivé nebo bolestivé procesy v místě vyšetření, mechanická překážka, implantovaný kardiostimulátor především při stimulaci v oblasti krku

provádí se při podezření na onemocnění nervu či nervů  ( např. úžinové syndromy, syndrom karpálního tunelu, syndrom loketního nervu, poúrazové stavy, onemocnění nervů při cukrovce, onemocnění štítné žlázy, atd., zánětlivé onemocnění nervů, obrně lícního nervu, onemocnění  trojklanného nervu, poruchu nervosvalového přenosu typu myastenia gravis apod.)

- podobným způsobem jen opakovanou stimulací se vyšetřuje porucha nervosvalového přenosu

- vyšetření funkce svalů (jehlová elektromyografie) pomocí sterilní snímací jehlové elektrody zavedené do svalu je mírně bolestivé, podobně jako injekce do svalu, poloha jehly ve svalu se několikrát mění a dle potřeby se postupně vyšetřuje i více svalů z různých končetin nebo částí těla

- vyšetření trvá cca od 15 do 60 minut a je vhodná spolupráce pacienta při vyšetření (přechodně  aktivní zapnutí svalu dle požadavku vyšetřujícího)

- kontraindikace: v některých případech preparáty ředící krev (Warfarin, Pelentan, Trombex, Anopyrin, Apo-tic , atd.)

- může se vytvořit malý hematom (modřina) v místě vyšetření

- provádí se při podezření na onemocnění svalů či poruchu nervového zásobení svalů (např. záněty svalů, degenerace svalů, poruchy míchy, míšních kořenů apod.)

- speciálním vyšetřením je elektromyografie během operace (např. EMG tvářového nervu při operaci nádoru v mostomozečkovém koutu apod.)

- výsledek vyšetření zpravidla obdržíte během několika minut po vyšetření


- není potřeba žádná zvláštní příprava