Evokované potenciály (VEP, BAEP, SSEP)

MUDr. Martina Kovářová

Autor: MUDr. Martina Kovářová

Neurologie Most   Neurologie Elektromyografie (EMG) Evokované potenciály (EP) Elektroencefalografie (EEG) Akupunktura Manuální medicína Homeopatie  …

Více o autorovi

Evokované potenciály  (BAEP, VEP, SSEP)

 

- jsou bioelektrickým projevem zpracování a odpovědi mozku, míchy, kořenů míšních a periferních nervů na zevní stimulaci

 

- elektrofyziologická vyšetřovací technika registruje a hodnotí tyto bioelektrické potenciály vyvolané různými podněty

 

- zrakové (visuální EP-VEP)

 

- vyšetření sítnice a zrakové dráhy

 

- pacient vsedě sleduje postupně pravým a levým okem po zakrytí druhého oka obvykle černo-bílou šachovnici s opakujícím se zvratem černých políček v bílou a naopak, pomocí snímacích elektrod připojených pomocí gelu na lebku je získána křivka s určitými hodnotami doby trvání vybavení odpovědi, ta se porovnává s normou

 

- není potřeba žádná zvláštní příprava, nutné u pacientů nosících brýle tyto vzít sebou

 

- vyšetření nemá žádné kontraindikace a nijak pacienta nezatěžuje, přechodně mohou více slzet oči

 

- provádí se u podezření na např. zánět očního nervu, u roztroušené sklerosy, očních chorob, nádorů v oblasti zrakové dráhy, atrofie zrakového nervu, k odlišení  slepoty od simulace apod.

 

- sluchové (kmenové sluchové tj. „brainstem auditory“ EP-BAEP)

 

- vyšetření sluchového nervu a mozkového kmene

 

- vznikají jako odpověď na sluchový podnět charakteru cvaknutí pomocí sluchátek do jednoho ucha, do druhého ucha se pouští šum, pomocí snímacích elektrod  připojených  gelem na lebku se získají postupně z obou uší po několika opakováních  cvaknutí  křivky, které se porovnávají s normou

 

- vyšetření se provádí  vleže, není potřeba žádná zvláštní příprava

 

- nemá žádné kontraindikace a pacienta nijak nezatěžuje, nepříjemně mohou být vnímány tlaky na uši po přiložení pevných sluchátek

 

- provádí se u podezření na demyelinizační onemocnění typu roztroušené sklerosy, nádorů mostomozečkového koutu, náhle vzniklé hluchoty, závratí apod.

 

- somatosenzorické (SSEP či SEP)

 

- vyšetření dráhy citlivosti ( periferní nerv, mícha, mozkový kmen, kůra mozková) drážděním vzestupné dráhy pro citlivost pomocí opakovaného mírného elektrického impulsu, nejčastěji na horní končetině n. medianus (středový nerv) v oblasti zápěstí a na dolní končetině n. tibialis ( holenní nerv) v oblasti kotníku

 

- vyšetření se provádí vleže, postupně se dráždí v opakovaných sériích nervy na obou horních i obou dolních končetinách,  snímací elektrody jsou  umístěné pomocí gelu na lebce,  v oblasti šíje,  krční páteře a dolní hrudní páteře  a výsledkem jsou křivky s hodnotami, které se porovnávají s normou

 

- provádí se u podezření na onemocnění periferního nervového systému (nervové kořeny a plexy), u traumatických stavů, kořenových syndromů,  onemocnění míchy ( např. cervikální myelopatie) a mozku

 

- není potřeba zvláštní příprava na vyšetření , vyšetření pacienta nijak nepoškodí, může být vnímáno trochu bolestivě

 

- kontraindikací  je implantovaný kardiostimulátor („budík na srdce“)

 

- všechna vyšetření trvají od 20 minut (VEP) do 60 minut(SSEP), výsledek obdržíte zpravidla do několika dnů