GYN ALW s.r.o., MUDr. Tamara Bystroňová

GYN ALW s.r.o.

Autor: GYN ALW s.r.o.

Gynekologie Orlová gynekologie-bystronova.cz   Gynekologicko - porodnická ordinace GYN ALW s.r.o.  MUDr. Tamara Bystroňová poskytuje gynekologicko -…

Více o autorovi

Gynekologická a porodnická ambulantní péče

V naší ordinaci poskytujeme ženám kompletní gynekologickou, předporodní a poporodní péči. V oblasti gynekologie se zaměřujeme na péči o ženu, na diagnostiku, léčbu a prevenci onemocnění ženských pohlavních orgánů. Oblast porodnictví je zase zaměřena na fyziologii těhotenství, porod a období šestinedělí. Nedílnou součástí péče o pacientky je provádění drobných operačních zákroků, jako je například kyretáž, umělé přerušení těhotenství, kryochirurgické zákroky na děložním čípku apod. V neposlední řadě provádíme i vyšetření před hospitalizací v nemocničním zařízení. Ošetřujeme klientky na doporučení terénního gynekologa, ale i klientky bez doporučení, pokud se jedná o akutní případ, jako je například krvácení z rodidel.

Antikoncepce

Antikoncepce je ženou zvolený dobrovolný postup proti nechtěnému těhotenství bez nutnosti úplné abstinence. Úkolem gynekologa je, aby pomohl ženě najít nejvhodnější, účinnou a bezpečnou antikoncepci, poskytnout základní návod pro používání a také pečlivým přístupem minimalizovat rizika spojená s užíváním antikoncepce. Je nutné optimalizovat výběr konkrétního přípravku nejen podle přání pacientky, ale také podle jejích případných zdravotních problémů. Moderním antikoncepční metodou je kombinovaná hormonální antikoncepce, která je ale spojena s vyšším rizikem kardiovaskulárních komplikací. Proto před předepsáním této antikoncepce je třeba znát osobní a rodinnou anamnézu. Za rizikový faktor se považuje výskyt kardiovaskulárních onemocnění v rodině. I u těch nejmodernějších přípravků je nejdůležitější bezpečnost antikoncepce, aby pacientka nebyla ohrožena komplikacemi. Důležité je rovněž udržet trend širokého používání nejrůznějších forem antikoncepce a dosáhnout poklesu umělých ukončení těhotenství.

Diagnostika a léčba předrakovinných stádií

Nádory rodidel postihují ženy ve všech obdobích jejich života. Cílem prevence je zredukovat a předcházet vzniku nádorů a tím snížit úmrtnost těchto onemocnění. U většiny gynekologických nádorů se léčba provádí chirurgicky, tak že se odstraní celý nebo co možná největší část. Nejpoužívanější a zatím také nejúčinnější léčbou je chemoterapie. Užívají se cytostatika, která se dělí podle mechanismu účinku nebo podle původu. Dalším způsobem léčby je radioterapie, nebo hormonální léčba.

Stanovení diagnostiky, ale i léčba nádorů, vyžaduje spolupráci s dalšími odborníky a to s onkologem, radioterapeutem i psychologem.