Komplexní léčba v oboru neurologie

MUDr. Kateřina Stehlíková - NEUROLOG.HK s.r.o

Autor: MUDr. Kateřina Stehlíková - NEUROLOG.HK s.r.o

Neurologická ambulance, Hradec Králové neurologie-stehlikova.cz   MUDr. Kateřina Stehlíková se zabývá prevencí, diagnostikou, léčbou, onemocnění…

Více o autorovi

Neurologické nemoci postihují pacienty v každém věku a jelikož příčin onemocnění může být velké množství, tak i vyšetření a následná terapie je rozsáhlá. Jako každé jiné onemocnění, tak i neurologické vyžaduje včasnou a správnou diagnostiku a co nejčasnější léčbu. Nepostradatelnou součástí léčby jsou rehabilitace a fyzioterapie, díku tomu pak je možné, aby se pacient vrátil zpět do svého dřívějšího života. Tomu napomáhají i intenzivní opakované lázeňské pobyty, které jsou velmi důležité pro co nejdelší udržení mobility. Komplexní léčba obsahuje diagnostiku chorob a jejich terapii v oblasti centrální, periferní a autonomní nervové soustavy.K nejfrekventovanějším neurologickým poruchám patří postižení nervů. Což vede k částečné poruše hybnosti. Tato motorická porucha se může projevovat z různých důvodů, proto je nutné diagnosticky lokalizovat tu část, kde k poruše dochází.Postiženy mohou být všechny části nervového systému, který je tvořen centrálním nervovým systémem, periferním a autonomním nervovým systémem. Příznaky onemocnění bývají různé, může se jednat o lehké poruchy chování, deprese, ale může jít až o poruchy závažné, kterými jsou například křeče nebo mozkové příhody.Na vývoji chorob nervového systému se velkou měrou podílí imunitní systém, pokles imunity totiž vede k zánětlivým onemocněním tohoto systému. Neméně důležitý je i endokrinologický systém, který je zodpovědný za adaptaci organizmu vůči vnějšímu prostředí.Centrální nervový systém je takovou řídící jednotkou celého organismu, který odpovídá za funkci všech orgánů v těle, jeho hlavními součástmi jsou mozek a mícha. Pokud dojde k poruše nervové soustavy, mohou nastat závažné zdravotní komplikace a to jak po stránce fyzické, tak psychické. Porucha centrálního nervového systému je vždy závažnou záležitostí, která se často léčí i dlouhodobě. Aby výsledek léčby byl pro pacienta pozitivní, je nezbytná úzká spolupráce pacienta a neurologa, zejména v dodržování pokynů týkajících se léčby.