Kvalita života zrakově postižených

MUDr. Ludmila Říhová s.r.o.

Autor: MUDr. Ludmila Říhová s.r.o.

OČNÍ ORDINACE, Praha 2 - Vinohrady   Přístrojové vybavení ordinace: autorefraktometr bezkontaktní tonometr automatický perimetr digitální sitnicová…

Více o autorovi

Stupně zrakového postižení

Zrakové postižní se rozlišuje jednak podle vizu a i podle rozsahu zorného pole. Do první skupiny patří slabozrakost lehká až střední, která se vyznačuje nižším poklesem centrální zrakové ostrosti a koriguje se optimální korekcí. Dalším stupněm je slabozrakost těžká, pak následuje těžce slabý zrak, dále se jedná o praktickou nevidomost a posledním stupněm zrakového postižení je úplná nevidomost.Každé zdravotní postižení, tedy i postižení zraku nemocný prožívá svým způsobem a toto prožívání ovlivňuje jeho osobnost. Jde o velmi náročnou životní situaci, protože na člověka působí dlouhodobě, může se dostávat snadněji do stresových situací a jeho zdravotní stav mu oproti zdravým lidem zhoršuje jeho každodenní situaci. Je důležité, jak a jak těžkým postižený jedinec trpí, ale i lehčí postižení může způsobovat těžší újmy na jeho psychice, pokud se pacient s takovouto situací hůře vyrovnává. Na druhé straně člověk, který žije se zrakovým postižením od narození, se lépe pro život adaptuje, neboť tento defekt méně zasahuje do vývoje osobnosti, než když se jeho osobnost vyvíjela normálně. Zrakové postižení nebo zraková vada je více než jen poškození zraku, je to stav, který se negativně promítá do kvality života jedince, ovlivňuje jeho osobnost a psychický vývoj. Proto okolí zdravotně postižených lidí by se mělo podle toho také chovat, to znamená, že zdravý člověk by se měl chovat slušně a s porozuměním, že ten druhý může mít nějaké problémy.