LBC – liquid based cytology

GYN ALW s.r.o.

Autor: GYN ALW s.r.o.

Gynekologie Orlová gynekologie-bystronova.cz   Gynekologicko - porodnická ordinace GYN ALW s.r.o.  MUDr. Tamara Bystroňová poskytuje gynekologicko -…

Více o autorovi

Součástí moderní komplexní gynekologické péče je využívání spolehlivé metody zpracování stěru z děložního čípku. LBC test se od klasického stěru liší tím, že buňky odebrané z děložního čípku se nenanášejí na podložní sklíčko, ale přenesou se přímo do lahvičky ve které je stabilizační roztok. Pomocí speciálního přístroje se vytvoří tenká vrstva buněk a všechny buňky, které byly odebrány z děložního čípku se vyšetří a přesně vyhodnotí. Metoda LBC umožňuje použít stejný vzorek případně k dalším imunohistochemickým nebo genetickým vyšetřením, ale rovněž i k vyšetření na přítomnost HPV – lidský papilomavirus. Právě tato infekce způsobuje rakovinu děložního čípku.Rakovina děložního čípku je závažné onemocnění, které se vyskytuje u žen každé věkové kategorie a představuje nejen zdravotní a psychický problém, ale také problém sociální. Začíná infekcí ženy určitými typy papillomaviru a pokud infekci nepotlačí imunitní systém, začnou buňky abnormálně růst a měnit se v léze. Počáteční stádia bývají dlouho bezpříznaková a mohou trvat i několik let. Pozdější stádia se projevují krvácením po sexuálním styku, výtokem, bolestmi v malé pánvi a krajině bederní. Při včasném odhalení je úspěšnost léčby vysoká. Největších úspěchů bývá dosahováno právě při léčbě počátečních předrakovinových stádií.

Očkování proti rakovině děložního čípku

Ideální prevencí je očkování dívek od 13 a 14 věku, je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Hrazeny budou všechny tři očkovací dávky této látky v případě, že první dávka bude aplikována nejdříve v den dovršení třinácti let věku a nejpozději den před jejich čtrnáctými narozeninami. Pro dívky v tomto věku aplikace očkovací látky nepředstavuje žádnou zátěž, neboť v tomto období není organismus zatěžován jinou očkovací látkou.Očkování neléčí probíhající infekci nebo již vzniklou nemoc, ale může ochránit před budoucí infekcí, což jistě ocení ženy, které žijí pohlavním životem. Proto před absolvováním očkování by měly absolvovat gynekologickou prohlídku, včetně cytologického rozboru. Doporučuje se i konzultace s gynekologem, zda je pro ně očkování vhodné.