Léčba akutních a chronických onemocnění

MUDr. Marie Stivarová

Autor: MUDr. Marie Stivarová

Ordinace praktické lékařky pro dospělé, Frýdek - Místek Závodní lékař   MUDr. Marie Stivarová zajišťuje diagnostickou, léčebnou a preventivní péči …

Více o autorovi

Léčba akutních a chronických onemocnění

Povaha onemocnění, se kterými pacienti přicházejí do ordinace praktického lékaře, závisí nejen na věku, ale také na střídání ročních období. Během chladných zimních a podzimních měsíců se projevuje nárůst akutních respiračních onemocnění, která zejména u starších pacientů, mají závažnější průběh, než u mladších lidí. Mezi vážná akutní respirační onemocnění, která ohrožují pacienta každého věku, je chřipka, kdy i po jejím odeznění může přetrvávat slabost, únava nebo kašel. U seniorů může navíc dojít i k zápalu plic. Účinným prostředkem v prevenci chřipky je očkování, které bohužel ze strany pacientů není zatím dostatečné.V letních měsících pacienti nejčastěji přicházejí s bolestmi páteře, kloubů, výjimečné nejsou ani úrazy nebo letní virózy. Celoročně do ordinace přichází řada pacientů s psychosomatickým onemocněním, ke kterému dochází například v důsledku dlouhotrvajícího stresu, který si jedinec zpočátku ani nemusí uvědomovat a navzdory únavě, nedostatečnému spánku a odpočinku pokračuje v zažitém životním stylu. Takováto zátěž může způsobit migrénu, poruchu spánku, nesprávný životní styl má za následek i bolesti zad. Nevhodná a přílišná duševní a fyzická aktivita může způsobit nejen stres, ale i narušení oběhového systému jako je bušení srdce, nepravidelnost srdečního rytmu, vysoký krevní tlak apod.Mnoho dospělých pacientů trápí alergické onemocnění dýchacího ústrojí jako je alergická rýma nebo astma. Alergických onemocnění v posledních letech stále přibývá, příčiny vzniku sice nejsou zatím plně objasněny, ale pravděpodobně se na tomto onemocnění podílí především životní prostředí. Alergické onemocnění u dospělých pacientů může vznikat vlivem venkovního prostředí, mohou to být kromě pylů z květin, keřů i stromů, také výfukové plyny, kdy znečištěné částice vážou na sebe alergeny a ty se pak dostávají do dýchacích cest. Alergie může vzniknout u dospělých osob i častým pobytem v zakouřeném prostředí, kdy zplodiny kouře poškozují povrch průdušek a tím je umožněn lepší průnik alergenů a virů do dýchacích cest.