Léčebná a preventivní péče o děti a dorost, od narození až do věku 19 let.

MUDr. Ingrid Kocourková

Autor: MUDr. Ingrid Kocourková

Informace o ordinaci MUDr. Ingrid Kocourkové: Léčebná a preventivní péče o děti a dorost od narození do 19 let věku. Individuální přístup s možností…

Více o autorovi

Ordinace dětského lékaře poskytuje léčebnou a preventivní péči dětem od narození až do věku jejich 19 roků. Kromě návštěv v ordinaci mají rodiče možnost s lékařkou konzultovat onemocnění děti po telefonu během ordinačních hodin. Tato služba je pro rodiče velmi výhodná, pokud potřebují vyřešit nějaký problém bez přímé účasti dítěte v ordinaci, nemusí tak odcházet od nemocného dítěte a trávit čas v čekárně. Další výhodou je i objednání dítěte na vyšetření v určitou hodinu, pokud je dítě nemocné, zbytečně tak neohrožuje ostatní děti v čekárně. Rodiče velmi oceňují i zasílání výsledků vyšetření e-mailem.Důležitou roli v péči o děti a dorost hraje primární péče, která je poskytována jak zdravým, tak nemocným dětem, zejména u menších dětí se v rámci preventivních prohlídek sleduje jejich psychomotorický vývoj a vývoj řeči. Aby se děti zbytečně při návštěvě ordinace nestresovaly, je třeba vytvořit pohodové prostředí, kde se budou cítit bezpečně. Velmi důležitý je i individuální kontakt lékaře, sestry, dítěte a rodiče.Preventivní lékařské prohlídky a jednání s dětmi se přizpůsobují jejich vývojovému období. Prevence v raném věku je velice důležitá, neboť jen tak se dá předejít různým vrozeným vadám a je pak možné začít s léčbou, kdy nemoc není ještě rozvinuta. Součástí prevence je i povinné a nadstandardní očkování dětí všech věkových skupin. V průběhu vývoje má většina dětí shodné základní tělesné i psychické potřeby. Zejména v prvních letech svého života se dítě vyvíjí rychleji a je závislé na svém okolí více, než v dalších životních etapách. Proto růstový a duševní vývoj je třeba neustále sledovat a v případě, že dítě projevuje nějaké odchylky, je nutné mu věnovat potřebnou zvýšenou péči, většinou s pomocí specialisty.