Lumbální punkce (LP)

MUDr. Martina Kovářová

Autor: MUDr. Martina Kovářová

Neurologie Most   Neurologie Elektromyografie (EMG) Evokované potenciály (EP) Elektroencefalografie (EEG) Akupunktura Manuální medicína Homeopatie  …

Více o autorovi

Lumbální punkce (LP)


-je invazivní vyšetření prováděné z důvodů nutnosti získání mozkomíšního moku tj. likvoru (tekutina cirkulující v mozku a páteřním kanále) , k zjištění tlaku moku či nutnosti jeho snížení nebo k aplikaci léků do mozkomíšního moku


-je nenahraditelné jinými vyšetřovacími metodami a provádí se při podezření  na zánětlivá  onemocnění mozku, míchy a mozkomíšních plen, roztroušenou sklerózu, krvácení pod mozkové pleny, některé nádorové procesy atd.

-vyšetření provádí lékař se specializací (neurolog, infekcionista, neurochirurg, lékař ARO, dětský lékař atd.)

- vyšetření se provádí vsedě s vyhrbením dolní části zad nebo vleže na boku, získaný mozkomíšní mok se ve zkumavkách odesílá do laboratoří k vyšetření

-zavádí se speciální jehla přes kůži nejčastěji v oblasti mezi čtvrtým a pátým obratlovým tělem do likvorových prostor, mícha končí o několik obratlů výše a nemůže tedy dojít k poranění míchy


- u obézních nemocných , nespolupracujících pacientů, nemocných s anatomickými změnami  páteře- zde je často nutno vpich opakovat, nutná je spolupráce pacienta

-léčebný režim : klidový režim minimálně 6 hodin po výkonu vleže na lůžku bez podložení hlavy, alespoň prvních 30 minut doporučeno ležet na břiše ( při použití atraumatických jehel  některá pracoviště provádějí toto vyšetření ambulantně bez nutnosti dodržování speciálního režimu, doporučen klid na lůžku 3 hodiny), dostatek tekutin (nejlépe pokud pacient může tak s vyšším obsahem kofeinu)

-rizika výkonu: postpunkční bolesti hlavy (více vsedě, vestoje) častěji u mladých štíhlých žen a použití velkého průměru jehly, někdy ihned či i do závratě, výjimečně pocit na zvracení či zvracení, zatuhnutí šíje, potíže zpravidla do několika dnů odezní, vysvětlují se snížením tlaku v likvorových cestách při úniku moku přetrvávajícím otvorem v plenách míšních

-nežádoucí účinky: bolest v místě vpichu, při kontaktu jehly s nervovým kořenem přechodně bolest v dolní končetině, zcela výjimečně  poranění nervového kořene či zánětlivá komplikace

-kontraindikací provedení LP: zvýšený tlak v dutině lební, záněty v oblasti provedení punkce , těžší poruchy srážlivosti krve

-před vyšetřením budete podepisovat Informovaný souhlas s provedením lumbální punkce


-výsledky vyšetření jsou známy podle druhu požadovaného vyšetření od několika minut či hodin (statim vyšetření při podezření na zánět, krvácení pod pleny mozkové) do několika týdnů (oligoklonální IgG pásy u demyelinizace) atd.