Magnetické evokované potenciály (MEP)

MUDr. Martina Kovářová

Autor: MUDr. Martina Kovářová

Neurologie Most   Neurologie Elektromyografie (EMG) Evokované potenciály (EP) Elektroencefalografie (EEG) Akupunktura Manuální medicína Homeopatie  …

Více o autorovi

Magnetické evokované potenciály (MEP)


- neinvazivní elektrofyziologická metoda k vyšetření funkce centrálního i periferního úseku dráhy pro hybnost


- vyšetření provádí lékař neurolog specialista spolu se sestrou laborantkou

- při vyšetření se zobrazují odpovědi na dráždění dráhy pro hybnost magnetickým polem a to přiložením kruhové magnetické cívky v oblasti lebky, krční a bederní páteře, vyvolané odpovědi jsou snímány dočasně nalepenými elektrodami, nejčastěji v oblasti malíkové části dlaně a na přední straně bérce postupně z obou horních i dolních končetin, pro získání kvalitního záznamu je potřeba uzemnění pacienta plochou či páskovou zemnící elektrodou na končetinách a relaxace pacienta

- vyšetření trvá celkově asi 20-30 minut a není na něj potřeba žádná speciální příprava


- rizika výkonu: stimulátor, cívky a příslušenství vytvářejí magnetické impulsy vysoké intenzity a vířivé proudy ve všech vodivých předmětech jako je lidské tělo,  blízké kovové předměty nebo elektronická zařízení

- kontraindikace:  nesmí být použity u a nebo i v blízkosti lidí nebo pacientů s kardiostimulátory („budík na srdce“),  zavedenými ušními implantáty, infuzními pumpami, kovovými svorkami v těle či jinými elektronickými či kovovými materiály v těle pacienta, z tohoto důvodu budete podepisovat Informovaný souhlas s MEP vyšetřením

-z důvodu možného poškození by měl vyšetřovaný odložit do vzdálenosti minimálně 1 m i hodinky, kreditní magnetické karty, počítačové disky, mobilní telefony, přenosné počítače a jiná elektronická zařízení

- nežádoucí účinky: velmi ojediněle může magnetická stimulace mozkové kůry u vnímavých jedinců vyvolat epileptický záchvat (především u pacientů s epilepsií v rodinné nebo osobní anamnéze), bezpečnost magnetické stimulace u těhotných žen nebyla prozatím ověřena, při stimulaci se ozve klapnutí, tento zvuk může pacienta polekat stejně jako záškub těla jako odezva na stimulaci

- výsledek obdržíte zpravidla do několika minut po vyšetření