Měření nitroočního tlaku, vyšetření zorného pole

MUDr. Ludmila Říhová s.r.o.

Autor: MUDr. Ludmila Říhová s.r.o.

OČNÍ ORDINACE, Praha 2 - Vinohrady   Přístrojové vybavení ordinace: autorefraktometr bezkontaktní tonometr automatický perimetr digitální sitnicová…

Více o autorovi

Měření nitroočního tlaku

Měření nitroočního tlaku patří k základním vyšetřením zraku. Nitrooční tlak je důležitý k udržení tvaru oční koule a důležitý pro správnou funkci očních struktur. Je závislý na poměru produkce komorové vody a množství jejího odtoku. Během života u každého člověka se nitrooční tlak mění, u mladších lidí je nižší, s postupem věku se zvyšuje. Hodnoty jsou u každého člověka individuální a vyhovující tlak je takový, při kterém nedochází k poškození zrakového nervu. Jak již bylo uvedeno, během života se nitrooční tlak mění a závisí i na výši krevního tlaku, souvisí s dýcháním a také se srdečním rytmem. Ráno bývá vyšší, v odpoledních hodinách a večer zase nižší. Výraznější kolísání hodnot se projevuje při onemocnění glaukomem nebo oční hypertenzi.Výši nitroočního tlaku ovlivňují různé faktory, je to například věk, dědičnost, oční choroby, tloušťka rohovky, změna polohy těla nebo i fyzická námaha. Mohou to ale být i léky a potraviny, například steroidy zvyšují nitrooční tlak, alkohol jej zase mírně snižuje, kofein zase vykazuje mírné zvýšení.Měření nitroočního tlaku se také nazývá tonometrie a díky ní lze zachytit v počátečních stádiích některá onemocnění jako je například glaukom (zelený zákal).

Vyšetření zorného pole

Zrakový nerv a zraková dráha jsou důležitými součástmi oka, jehož prostřednictvím si uvědomujeme co se kolem nás děje. Pokud dojde k onemocnění v této oblasti, dochází k poruchám vidění, ke změnám zorničkových reakcí a k výpadu zorného pole. Vyšetření zorného pole se provádí perimetrií. Touto metodou se měří rozsah zrakového pole, to znamená to, co skutečně vidíme. Při některých onemocněních se mohou objevit výpadky. Jednotlivé změny zorného pole jsou typické pro daná onemocnění a signalizují oční nebo i jiné choroby. Zorné pole je ta část, která je vidět jedním okem, aniž by se změnil směr pohybu. Toto vyšetření není pro pacienta nijak náročné, ale je závislé na jeho spolupráci, protože je nutné, aby se po dobu vyšetření díval stále před sebe a ne do stran, jinak by mohlo dojít ke zkreslení výsledků. Perimetrem se měří každé oko zvlášť, přičemž vždy oko nevyšetřované musí být zakryté.Perimetrické vyšetření se používá při podezření na zelený zákal, při postižení sítnice nebo je-li podezření na onemocnění žluté skvrny apod.