Více o nás

MUDr. Ctirad Kozderka

Autor: MUDr. Ctirad Kozderka

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost www.detsky-lekar-kralovice.cz   V ordinaci využíváme laboratorní přístroje k rychlé diagnostice: …

Více o autorovi

Lékař získal od MZ ČR specializovanou způsobilost:

a) v oboru praktické lékařství pro děti a dorost

b) v oboru dětské lékařství.

 

Dětská sestra získala registraci MZ ČR k výkonu zdravotní sestra bez dohledu.

 

Naše pracoviště získalo od r. 2007 akreditaci MZ ČR v oboru praktické lékařství pro děti a dorost.

 

Naše pracoviště se účastní vědeckých studií:

2000 – antropometrický výzkum ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UK Praha

2008 – výskyt obezity u dětí ve spolupráci s Endokrinologickým ústavem Praha (grant Světové zdravotnické organizace)

2010 – stav výživy dětí ve spolupráci s Endokrinologickým ústavem Praha (grant Světové zdravotnické organizace

 

Naše pracoviště se aktivně účastní odborných setkání:

2002 – Pediatrický kongres s mezinárodní účastí:

MUDr. Kozderka: WPW syndrom

MUDr. Kozderka: Tromboembolie v dorostovém věku

2003 – Setkání školitelů OSPDL ČLS JEP:

MUDr. Kozderka: Laddův syndrom

2004 – Setkání školitelů OSPDL ČLS JEP:

MUDr. Kozderka: Bronchiolitis

2006 – Plzeňské pediatrické dny:

MUDr. Kozderka: Leukodystrofie

2006 – Kazuistický seminář DK FN Plzeň:

MUDr. Kozderka: Rhabdomyosarkom

2007 – Plzeňské pediatrické dny:

MUDr. Kozderka: Trisomie (Patauův sy., Downův sy., Edwardsův sy.)

2008 – Plzeňské pediatrické dny:

MUDr. Kozderka: Neurofibromatosis

2009 – Kongres prim.péče Praha:

MUDr. Kozderka: garant odborné sekce

2009 – Plzeňské pediatrické dny:

MUDr. Kozderka: Anomální poslech.nález na srdci-Kartagenerův sy., Primární ciliární

dyskinese, Situs viscerum inversus

2009 – Odborná farmaceutická a zdravotnická konference v Plzni

Dana Kozelková, MUDr. Kozderka: Očkování v ordinaci PLDD

 

Naše pracoviště zasílá odborné články do medicínských periodik:

2001 – Vox pediatriae:

MUDr. Kozderka: Cystická fibrosa

MUDr. Kozderka: Laddův syndrom

2004 – Vox pediatriae:

MUDr. Kozderka: Bronchiolitis

2005 – Vox pediatriae:

MUDr. Kozderka: Leukodystrofie

2005 –Vox pediatriae:

MUDr. Kozderka: Zpráva z 5. Slovenského mezinárodního pediatrického kongresu,

Bratislava

Od r. 2008 měsíčně Vox pediatriae:

MUDr. Kozderka – Vzdělávací testy

2008 – Vox Pediatriae:

MUDr. Kozderka - Morbus Recklinghausen

2010 – Vox pediatriae:

MUDR. Kozderka - Primární ciliární dyskinese

2011 - Plzeňské pediatrické dny 2011

MUDr. Ctirad Kozderka - Nystagmus