Očkování

MUDr. Hana Ptoszková

Autor: MUDr. Hana Ptoszková

Ordinace praktické lékařky pro děti a dorost do 19ti let v Ostravě.   MUDr. Hana Ptoszková poskytuje diagnostickou a léčebnou péči, poradnu pro…

Více o autorovi

Význam očkování

Původní představy, že infekční onemocnění máme plně pod kontrolou a že díky antibiotikům se nemáme čeho bát, jsou dávno překonány. Každý rok se stále objevují nové virové nebo bakteriální infekce. Očkování může výskyt infekcí pozitivně ovlivnit a tato metoda nejúčinnější prevence nebude v budoucnosti pravděpodobně ničím lepším překonána. V dnešní době globalizace, cestování a mísení národností se nikdo nemůže považovat za člověka, kterému se, díky životnímu stylu, sociální úrovni a hygienickým podmínkám, infekce vyhýbají a pro kterého je očkování zbytečné. Myšlenka, že prodělání infekce je přirozenější a následná ochrana dlouhodobější a účinnější, je zcela špatná a je krokem zpět. Zpět do doby, kdy na infekční onemocnění u nás umíraly tisíce až desetitisíce dětí a dospělých. S infekcí je vždy spojené možné riziko závažných průběhů, komplikací, hospitalizací, někdy i celoživotních následků. Očkování všechna tato rizika minimalizují.

Kdo je očkovaný, je spolehlivě chráněn, neonemocní a nemůže šířit infekci do svého okolí.Všechny současné očkovací látky jsou navíc bezpečné, dobře tolerované s minimálním výskytem závažných nežádoucích účinků.

Očkovací látky svojí podstatou a složením nemohou vyvolat samotné infekční onemocnění. Princip očkování není založen na umělém vyvolání „mírné nemoci“, ale na aktivaci imunitního systému látkou, která je původci infekce pouze podobná. Strach bychom neměli mít z očkování, ale právě naopak z neočkovaných lidí, kteří jsou potenciální infekční hrozbou v našem okolí.

 

Očkování:

 

 

Dětský očkovací kalendář v ČR platný k 1. 1. 2013

 

 Povinné očkování

 

 Termín věk dítěte

 Nemoc

 Očkovací látka

 od 4. dne – 6. týdne 

 Tuberkulóza (pouze u rizikových dětí s indikací)

 BCG vaccine SSI

 od 9. týdne (2. měsíc) 

 Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna,

 žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná 

 Haemophilus influenzae typu B

 Infanrix hexa (1. dávka)

 3. měsíc

 Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna,

 žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná 

 Haemophilus influenzae typu B

 Infanrix hexa (2. dávka-

 za měsíc po 1. dávce)

 4. měsíc

 Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna,

 žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná 

 Haemophilus influenzae typu B

 Infanrix hexa (3. dávka-

 za měsíc po 2. dávce)

 15. měsíc

 Spalničky, zarděnky, příušnice

 Priorix (1. dávka)

 do 18. měsíce 

 Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna,

 žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná 

 Haemophilus influenzae typu B

 Infanrix hexa (4. dávka)

 21. až 25. měsíc

 Spalničky, zarděnky, příušnice

 Priorix (2. dávka-za 6-10

 měsíců po 1. dávce) 

 5. - 6. rok

 Záškrt, tetanus, černý kašel

 Infanrix (přeočkování)

 10. - 11. rok

 Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna

 Boostrix polio (přeočkování) 

 14. rok (u neočkovaných

 v 10-11 letech) 

 Tetanus

 Tetavax, Tetanol Pur 

 (přeočkování)

 

 Nepovinné očkování

 Termín věk dítěte

 Nemoc

 Očkovací látka

 od 6. týdne

 Rotavirové nákazy

 Rotarix, Rotateq (1. dávka)

 od 9. týdne (2. měsíc) 

 

 Pneumokoková onemocnění*

 Synflorix, Prevenar 13 (1. dávka)

 Rotavirové nákazy

 Rotarix, Rotateq (2. dávka-

 za měsíc po 1. dávce)

 3. měsíc

 

 Pneumokoková onemocnění*

 Synflorix, Prevenar 13 (2. dávka-

 za měsíc po 1. dávce) 

 Rotavirové nákazy

 Rotateq (3. dávka-

 za měsíc po 2. dávce)

 4. měsíc

 Pneumokoková onemocnění*     

 Synflorix, Prevenar 13 (3. dávka-

 za měsíc po 2. dávce)

 11.-15. měsíc

 Pneumokoková onemocnění*

 Synflorix, Prevenar 13

 (přeočkování)

 15. měsíc

 Plané neštovice, spalničky,

 zarděnky, příušnice

 Priorix-Tetra (1. dávka)

 21. až 25. měsíc

 Plané neštovice, spalničky,

 zarděnky, příušnice 

 Priorix-Tetra (2. dávka)

 13. rok (jen dívky)

 Onemocnění lidským

 papilomavirem (karcinom

 děložního čípku)*

 Cervarix, Silgard (celkem 3 dávky)  

 14. rok (u neočkovaných

 v 10-11 letech) 

 Záškrt, tetanus, černý kašel

 Boostrix, Adacel (přeočkování)

 

* hrazeno ze zdravotního pojištění

 

Poznámky

Povinné očkování je plně hrazené.V rámci povinného očkování lze použít jinou očkovací látku, než zajistí Ministerstvo zdravotnictví (v souladu s § 47 Zákona č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví). Tato očkovací látka musí být v České republice registrována a výlohy za ni pak platí rodič sám.

 

 

Očkování proti lidským papilomavirům – vakciny CERVARIX (plně hrazená ZP), SILGARD (částečně hrazená ZP - doplatek k 1.1.2014 300 KČ/dávku)

 

1. Ochrana před nejčastějším pohlavně přenosným onemocněním

Infekce lidským papilomavirem se přenáší pohlavním stykem při sexuálních praktikách, nejenom při vlastním pohlavním styku, ale také pouhým vzájemným kontaktem genitálií nebo kontaminovanými prsty. Vzácný, ale možným je také přenos např. kontaminovaným ručníkem či spodním prádlem. Až 80 % osob se během svého života alespoň 1x infikuje lidským papilomavirem. Proto je to nejčastější pohlavní onemocnění.

2. Ochrana před vznikem lézí cervixu – CaCx

Je prokázaná vysoká účinnost očkování před vznikem prekancerózních lézí cervixu (CIN 3), které jsou spolehlivým markerem účinnosti proti karcinomu cervixu. Ani řádně prováděný pravidelný screening nemusí včas odhalit např. adenokarcinom cervixu.

3. Ochrana před zbytečnou konizací čípku

Pokud díky očkování nevznikají na cervixu různé typy lézí, nemusí se provádět následné konizace čípku. Je prokázaný pokles počtu konizací čípku u očkovaných dívek v porovnání s neočkovanými.

4. Ochrana před problémy s otěhotněním, potraty, předčasnými porody

Jestliže očkování zabraňuje vzniku lézí čípku vyvolaných HPV infekcí a tím pádem nedochází ke konizacím čípku, je eliminován jeden z možných faktorů obtížného otěhotnění, případně potratů či předčasných porodů z důvodu snížené funkčnosti poškozeného čípku děložního.

Vakcína Silgard poskytuje navíc ochranu proti genitálním bradavicím a kondylomatům.

 

Očkování proti pneumokokům – vakcíny Synflorix (plně hrazená ZP), Prevenar 13 (částečně hrazená ZP – doplatek k 1.1.2014 450 KČ/dávku)

Mezi onemocnění způsobená pneumokoky patří zánět mozkových blan, zápal plic a průdušek, zánět středního ucha s hluchotou jako častým následkem, zánět vedlejších nosních dutin. Celosvětově způsobují asi 1,6 milionů úmrtí za rok (z toho asi 800 000 u dětí), v nejvyšším riziku jsou děti do 5 let věku a senioři starší 60 let. Riziko nákazy je v případě pneumokoků reálné, nejedná se o vymýcenou bakterii. Léčba anitibiotiky není vždy úspěšná, stoupá počet kmenů rezistentních k používaným lékům. U kojenců je smrtnost invazivní pneumokokové infekce až 50%, těžké infekce narušují imunitu dítěte, zanechávají trvalé následky – poruchy sluchu, ochrnutí nervů. Vakcína Synflorix je proti 10 nejčastějším a nejnebezpečnějším typům mikroba, vakcína Prevenar proti 13 typům. Obě jsou dobře snášeny, s výhodou jsou aplikovány současně s Infanrixem Hexa, ale lze je doočkovat kdykoli v dětském i dospělém věku (vakcína Prevenar 13).