Očkování

MUDr. Antonín Novák s.r.o

Autor: MUDr. Antonín Novák s.r.o

Praktický lékař pro dospělé, Krnov Závodní lékař www.praktickylekar-krnov.cz   MUDr. Antonín Novák poskytuje: preventivní prohlídky návštěvní služba…

Více o autorovi

Očkování je nejvýznamnějším preventivním opatřením při vzniku a šíření infekčních nemocí a díky němu se dosahuje výrazného snížení nemocnosti. Je jedním z důležitých opatření, kterým lze předejít vážným chorobám, které mohou mít za následek i úmrtí. Každá očkovací látka kromě vytváření potřebné imunity, může ale vést k vedlejším účinkům, tedy k nežádoucím reakcím. Mnozí lidé se vedlejších reakcí obávají, že indikovaná vakcína může způsobit onemocnění, proti kterému má chránit, jde ale o zbytečné obavy. Reakce na vakcínu se zpravidla objeví za několik hodin po očkování a přetrvávají maximálně 2-3 dny.

Výskyt infekčních onemocnění se v České republice snížil a dokonce některé choroby zcela vymizely. Stalo se to právě z důvodu dlouhodobého pravidelného očkování. Jiné infekce ale naopak začaly přibývat a objevují se zcela nová u nás dosud neznámá onemocnění.Organismus člověka může být po očkování chráněn i mnoho let, v některých případech i celoživotně. Ochrana vytvořená očkováním se ale liší v závislosti na očkovací látce a na inkubační době onemocnění.V médiích, zvláště v současné době, je často zveličována závažnost nežádoucích účinků, ale pokud porovnáme každodenní působení virů a různých bakterií na lidský organismus s působením očkovací látky, je zřejmé, že vakcína na lidský organismus působí pouze zanedbatelným způsobem. Je jisté, že každá infekce je spojena s možným rizikem závažného průběhu, komplikací a někdy i trvalých následků. Očkovaný člověk neonemocní a proto ani dál nebude šířit infekci.