Očkování jako důležitá součást prevence, nepovinné očkování dětí

MUDr. Alexandra Vidnerová

Autor: MUDr. Alexandra Vidnerová

Ordinace praktické lékařky pro děti a dorost, Praha 4 - Záběhlice www.detskylekar-sporilov.cz   MUDr. Alexandra Vidnerová poskytuje komplexní…

Více o autorovi

Očkování jako důležitá součást prevence

Povinné očkování se provádí u všech věkových kategorií dětí a mládeže, je to nejlepší prostředek jak zabránit šíření nebezpečných infekčních nemocí. Očkování ze zákona proti vyjmenovaným onemocněním, je povinné a je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Provádí se proto, že je jednak chráněno očkované dítě a také, že při plošném očkování se zabraňuje rozmožení infekce mezi populací. Zde kolektivní imunita má svoji roli, neboť je prokazatelné, že proočkovanost jedinců ochrání děti neočkované.Očkování probíhá v určených termínech podle očkovacího kalendáře, ale mohou nastat případy, kdy je nutné plánovanou vakcínu odložit. Důvodem může být teplota dítěte, chronické onemocnění apod. Ve většině případů se očkování posune o několik dní, náhradní termín pro podání vakcíny určí dětský lékař. Po provedeném očkování se u některých dětí mohou objevit reakce a to za různě dlouhou dobu, záleží i na typu očkování. Nejčastěji se objevuje zarudnutí v místě vpichu, případně otok či bolest. V ojedinělých případech se objevuje kombinace uvedených reakcí. Nejedná se o nijak závažné reakce, po přiložení studených obkladů prakticky bez jakýchkoliv následků samy odezní. Pravidelné očkování hexavakcínou začíná od 9 týdne věku dítěte. Čtvrtou dávku hexavakcíny dítě dostává mezi 11-18 měsícem života. V 15 měsících probíhá očkování první dávky proti spalničkám příušnicím a zarděnkám, druhá dávka se podává mezi 21 – 25 měsícem věku dítěte. Při preventivní prohlídce v pěti letech je dítě přeočkováno proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, mezi 10-11 rokem opět probíhá přeočkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli + přeočkování proti přenosné obrně.V den, kdy jsou děti očkovány, by neměly být vystaveny vyšší fyzické a psychické zátěži.

Nepovinné očkování dětí

Nepovinné, čili nadstandardní očkování hradí rodiče a jen na nich záleží, zda bude jejich dítě očkováno a pro jakou vakcínu se rozhodnou. Stejně jako u povinného očkování, tak i v tomto případě imunita proti chorobě nenastupuje ihned po provedené vakcinaci, ale až po určité době. V rámci nepovinného očkování je možné nechat dítěti aplikovat vakcíny proti rotavirovým infekcím, proti planým neštovicím, žloutence typu A, pneumokokovým onemocněním nebo proti chřipce. Dívkám ve při dovršení věku 13 let je doporučováno očkování proti rakovině děložního čípku.