Oční vady dospělých osob

MUDr. Libor Němec

Autor: MUDr. Libor Němec

Oční ordinace a iridologická poradna Vyškov http://iridologie.webnode.cz Naše ordinace se nachází v přízemí budovy STOMAPED (bývalá stomatologická a…

Více o autorovi

Zrak je pro každého člověka nepostradatelným smyslem s jehož pomocí vnímáme všechny podněty v z našeho okolí. Zrak oslabují různé typy vad, které způsobují zrakové postižení různého stupně. Je to například šedý a zelený zákal, zákal jako následek různých onemocnění apod. Některé vady mohou poškodit zrak až do takové míry, že člověk se stane nevidomým. Týká se to zejména onemocnění oka zeleným zákalem (glaukomem).

Při samotné diagnostice zeleného zákalu je důležité, v jakém stádiu se onemocnění nachází. Stanovit počáteční fázi může být někdy nesnadné, protože glaukom nemá právě na počátku zjevné příznaky. Pacienti do ordinace přicházejí většinou s konkrétními potížemi jako je snížený rozsah zorného pole nebo se zhoršením zrakové ostrosti. Toto zhoršení se projevuje bolestmi očí, mlhavým viděním a je tedy i možné, že se může jednat o zelený zákal. K odhalení glaukomu dochází například při běžné preventivní prohlídce, kdy pacient nepociťuje žádné změny vidění. V tomto případě je zde předpoklad množného zabránění zhoršení zrakových funkcí, tím že se nastaví správný léčebný postup. Glaukom se může projevit i zvýšeným nitroočním tlakem, změnou v zorném poli apod. Zvýšení nitrooční tlak ale nemusí vždy signalizovat zelený zákal, může jít o jiný problém, který se v těle vyskytuje a nitrooční tlak zvyšuje.Glaukom se diagnostikuje pomocí metod jako je tonometrie, rodinná anamnéza, vyšetření zrakové ostrosti, vyšetření optického nervu, gonioskopie, vyšetření zorného pole. Hlavním cílem léčby je zabránit zhoršování zrakových funkcí, snížit nitrooční tlak do normálních hodnot.Samotný glaukom má mnoho forem a pomocí vyšetřovacích metod a vývojem medicíny dochází k přesnějšímu stanovení diagnózy a určit tak správný způsob léčby. Glaukom je onemocnění, které postihuje různé oblasti života lidí, kromě zhoršování zraku má vliv na výběr povolání, trávení volného času a zejména na psychiku. Šedý zákal je v podstatě zakalení, které se vytvoří v čočce a způsobuje poruchu její průhlednosti, čímž dochází k zabránění vytvoření obrazu na sítnici. Šedý zákal zatím nelze vyléčit žádnými medikamenty, jedinou léčbou je léčba chirurgická, kdy se provádí implantace umělé nitrooční čočky.