Odběr krve a biologického materiálu

MUDR. HANA ŠIMEČKOVÁ

Autor: MUDR. HANA ŠIMEČKOVÁ

ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DĚTI A DOROST, OSTRAVA-ZÁBŘEH detskylekar-ostravazabreh.eu   Poskytujeme v rámci praktického lékařství pro děti a…

Více o autorovi

Do ordinace dětského praktika přichází denně nemocné děti, u kterých je nutné stanovit přesnou diagnózu a vyhodnotit jejich aktuální zdravotní stav. Je třeba reagovat rychle, přesně a efektivně, aby mohla být co nejdříve zahájena vhodná léčba. Mnohdy totiž není jednoduché rozlišit, zda se jedná o bakteriální nebo virovou infekci, zda nasadit antibiotika či nikoliv. Za tímto účelem využíváme přístroj CRP, který je velkým pomocníkem při stanovení diagnózy. Vyšetření CRP je pro stanovení antibiotické léčby opravdu stěžejní. Správné zahájení terapie pomocí antibiotik snižuje riziko komplikací závažných bakteriálních onemocnění, je však nutné je předepisovat individuálně podle výsledků CRP, moči apod.

Odběr krve a biologického materiálu

Vyšetření moči se provádí pomocí diagnostických proužků, které jsou napuštěné chemikálií a v případě nálezu v moči změní barvu a intenzitu zabarvení. Tento způsob vyšetření je pouze orientační. Přesné stanovení se provádí pomocí močového analyzátoru. Přístroj pracuje s odrazem světla z reakčních zón na diagnostických proužcích. Přístroj analyzuje snímaný obraz a podle barevného odstínu jednotlivých zón určí koncentraci příslušných látek přítomných v moči. Výhodou tohoto přístrojového vybavení je rychlost a přesnost získaných výsledků, které se ukáží na displeji.Odběr krveTechnika odběru krve u dětí se nijak zvlášť neliší od odběru krve dospělé osoby. Pro některé děti, zejména předškolního věku, může být odběr krve stresující záležitostí, proto je třeba, aby je rodiče v dostatečném časovém předstihu, zejména na jejich první odběr, připravili a vysvětlili jim, pro ně přijatelným způsobem, jak vše bude probíhat, protože nepřipravené a nepoučené dítě také podle toho reaguje.Výtěry z nosu a krku patří mezi ty nejčastější, odběr se provádí vatovým tamponem na špachtli. Výtěr z krku se provádí při opakovaném onemocnění dýchacích cest, při angíně, zánětu průdušek, zápalu plic, při zánětu středouší apod. Výtěry z nosu se provádí při častém onemocnění nosních dutin apod. Odebrané vzorky, stejně jako jiný biologický materiál, jsou odesílány do laboratoře. Na základě vyhodnocení je pak možno zahájit cílenou léčbu.