Odběry krve a jiného biologického materiálu, Test CRP - vyšetření C- reaktivního proteinu

MUDr. Ingrid Kocourková

Autor: MUDr. Ingrid Kocourková

Informace o ordinaci MUDr. Ingrid Kocourkové: Léčebná a preventivní péče o děti a dorost od narození do 19 let věku. Individuální přístup s možností…

Více o autorovi

Odběry krve a jiného biologického materiálu

Odběr biologického materiálu má zásadní význam pro stanovení správné diagnózy a pro následnou léčbu dětí. Nejčastěji vyšetřovaným biologickým materiálem jsou krev a moč. Biologický materiál včetně krve se odebírá za přísně sterilních podmínek podle požadavku laboratoře. Během vývoje dětí jsou zaznamenány někdy i výrazné změny v hodnotách, které jsou dány rozdílnou fází vývoje lidského organismu, neboť věk dítěte hraje významnou roli při zjišťování hodnot z odebraného biologického materiálu. Dětský růst je spojen s růstem kostí, čímž se vysvětluje vyšší hladina ALP a může být i 3x vyšší než u dospělého člověka. Také u novorozenců bývají některé hodnoty vyšší než u starších dětí a to například tím, že dosud nejsou zcela vyvinuta játra apod. U dětí jsou prokazatelně nižší hodnoty kreatininu, což souvisí s nižším množstvím svalové hmoty. S věkem souvisí i změny funkce ledvin atd.Odběr biologického materiálu, zejména krve, bývá pro děti stresující, proto by rodiče na toto vyšetření měli své děti předem připravit. Odběr se provádí převážně  v ranních hodinách, protože koncentrace látek v krvi se během dne mění. Malým dětem je nejčastěji odbírána krev z bříška prstu, u novorozenců také z ušního lalůčku, patičky či chodidlové strany palce. Starším dětem je krev odebírána z povrchové žíly v oblasti loketní jamky.Kontrola vzorku ranní moči je prováděna v ordinaci pomocí papírových testerů a podle zabarvení se určuje jednak hodnota pH, to znamená, zda je moč kyselá nebo zásaditá, dále se orientačně stanoví, zda moč neobsahuje látky, které by tam neměly být. Jedná se zejména o bílkoviny, glukózu, billirubin apod. Při tomto hodnocení se také zjišťuje zákal a barva moči, správně by měla moč být čirá bez zákalu.

Test CRP - vyšetření C- reaktivního proteinu

Test CRP pomáhá při stanovení a následném sledování hodnot C- reaktivního proteinu v krvi dítěte. Je třeba znát aktivitu a intenzitu probíhajícího zánětlivého procesu a podle toho určit zda se jedná o zánět virového nebo bakteriálního původu, poté je možné stanovit diagnózu a postup léčebného postupu. Vyšetření testem CRP umožňuje lékaři se rozhodnout, zda je třeba nasadit při léčbě antibiotika či nikoliv.Postup vyšetření je následující : dítěti se odebere kapka krve z prstíku, ta se vloží do přístroje a během několika minut je znán výsledek, kdy je možné rozlišit bakteriální infekci od virové a vyhnout se tak zbytečnému nasazení antibio