Ordinace v růžové zahradě

MUDr. Moderní Lékař

Autor: MUDr. Moderní Lékař

WEBOVÁ ORDINACE LÉKAŘE je Vám k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Ve vzájemné spolupráci s více než 4300 lékaři po celé České republice pro Vás…

Více o autorovi

Ordinace v růžové zahradě

Již dvaadvacet let žijeme v demokratickém státu. Naše životní úroveň, ač někteří tvrdí jinak, roste někdy pomaleji a jindy zase rychleji. V závislosti na tomto jevu se i strom života stává méně košatým a někdy se zdá, že kvantitativní zastoupení jednotlivých generací se vyrovná. Tzn. poměr produktivních jedinců ku počtu postproduktivních jedinců se vyrovnává. Tento demografický proces je při nevelké natalitě Evropy lze zastavit jen velmi obtížně. A tak se možná čím dál tím častěji začneme setkávat se situacemi, kdy přes obrovský posun medicíny za posledních padesát let budeme u lékaře na vyšetření čekat hlavně se staršími lidmi. Obrázek přeplněných ordinací , nedostatku lékařů a vysokých výdajů na léčbu  se stane relativně přirozeným našemu oku.

Positivní pokrok

Obory medicíny, lékařská technika, telekomunikační schopnosti, rychlá záchranná služba, vyšší mobilita... mohli bychom mluvit velice dlouho o oborech, které za posledních padesát let doznaly změn. Nenašel by se ani jeden, který tomuto pokroku utekl. Pro nás je tento jev prospěšný. Je velice diskutabilní otázkou, do jaké míry je prodlužování lidského života prospěšné a kam až by mělo zacházet. Proto bych na začátek rád položil otázku k zamyšlení: " Jak moc je plnohodnotný život pro relativně zdravého ducha v starém implantáty nahrazeném těle? "

Nemoci v horizontu deseti let

Za posledních deset let došlo k nárůst počtu nemocných. Je předpoklad, že v následujícím desetiletí se budou lékařské ordinace plnit častěji. Tento trend pravděpodobně není nikterak příznivý pro daňové poplatníky, zdravotní pojišťovny, ale hlavně také pro lékaře. Dobrou zprávou pro pacienty je fakt, že lékařské fakulty, i přes náročnost studia a nedostatečné ohodnocení lékařské služby, jsou žádaným studijním oborem. Za těchto podmínek je praktický lékař druhem žádaným - nicméně stále dostatkovým. Pokud by se tento trend udržel, pravděpodobně nenastanou žádné dramatické situace, kdy ordinace budou plné pacientů od rána do večera a lékaři v penzi budou nuceni pracovat takřka do své smrti. Jisté riziko tu však je a neměli bychom ho opomíjet. Ministerstvo zdravotnictví, které je tlačené stálou snahou vlády resp. Ministerstva Financí každé vlády ke snížení rozpočtu, chce tudíž snížit stavy praktických lékařů. Známo nám jest mnoho diskutabilních rozhodnutích, která ovlivňují sektor lékařství - pro příklad uvedu lhůty pro lékařské zákroky, které se staly velice diskutovaným tématem před sklonkem minulého roku.

Vytíženost praktických lékařů

Česká republika z pohledu statistického se nachází v rámci světa na vyšších středních příčkách v počtu lékařů na pacienta. Na tisíc obyvatel v České republice vychází 3,6 lékaře. Pro názornost. Japonsko a Kanada mají 2,1 lékaře na tisíc obyvatel, zatímco Řecko má 5 lékařů na tisíc obyvatel. Nelze vyslovit jistou prognózu, jakým způsobem se zvýší, nebo sníží počet pacientů v budoucnosti. Pokud ovšem můžeme zvyšovat byrokracii, abychom tvořili práci pro práci, neměli bychom přes příliš zasahovat do sektoru zdravotnictví, které je ve své podstatě jistým imunitním systémem naší ekonomiky.

Za posledních deset let vzrostl počet lékařů o necelých sedm tisíc. Je to snad znamení, že by lékařů bylo příliš? V nemocnicích v roce 2009 pracovalo skoro 19 tisíc lékařů. Zbytek pracuje buď v sektoru, který se nezabývá léčbou samotnou, nebo jako soukromníci ve svých ordinacích. Praktických lékařů je pak pro dospělé 5 tisíc a pro děti a dospívající 2,5 tisíce. Tudíž pro bez mála 10,5 milionu obyvatel je k dispozici  7,5 tisíce praktických lékařů. Pokud z těchto čísel vytvoříme kvantitativní ukazatel, získáme 0,71 praktického lékaře na tisíc obyvatel. Za loňský rok se projevovala morbidita neboli nemocnost okolo 6% obyvatelstva České republiky. Do ordinací praktických lékařů chodí také dlouhodobě nemocní,  opakovaně nemocní a lidé navštěvující lékaře za účelem odběrů krve a kontrol. Tato skupina v těchto číslech není  zohledněna.

Hlas všech, nebo kvalitní PR práce externí firmy ?

Vyvstává otázka, zdali pro mladé lékaře je prostředí zdejší výhodné, zdali výběr jiného státu není výhodnější? Při velké protestní akci Děkujeme, odcházíme vrcholící v březnu 2009 se ozývalo mnoho hlasů, že lékaři plánují odcházet do ciziny. Požadavky na zvýšení platů lékařů ve státních zařízení nebyli nikterak koordinovány se soukromníky. Nejen z tohoto důvodu nebyla vyjádřena spoluúčast praktických lékařů na této protestní akci, ba dokonce sdružení praktických lékařů prohlásilo, že budou přijímat všechny pacienty. Tuto akci zaštiťovala soukromá organizace, která celou akci kvalitně naplánovala, nicméně z pacientů udělala rukojmí. Tímto krokem pobouřila část nejen laické veřejnosti. Pravdou ovšem je i fakt, že v České republice  obyvatelstvo dokáže velice rychle zapomínat,  a to dokonce i na důležitější události historie.

Německo, aneb vysoká daň za vysoký plat

Odchod praktických lékařů v posledních letech nebyl diskutován. Své ordinace mají rádi a rozhodně by si jich jen tak vzdát nechtěli. Pro odchod této skupiny lékařů není ani příliš prostoru. Nejenže nutnost výborné znalosti Německého jazyka vytváří  jistou bariéru, ale i jistá ztráta svého sociálního života je nezanedbatelná. Kvalita života se nedá měřit kvantitativními ukazateli jako jsou peníze, ale také je nutné zohlednit kvalitativní ukazatele - přátele, přirozenost v prostředí, vlastní klientela, kterou lékař již zná. Podstatnou informací je i rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví, které umožňuje lékařům z východoevropských a asijských států velice jednoduchý vstup na pracovní trh. Není zde ani povinnost provést přezkoušení ze znalosti českého jazyka. Některé státy zkrátka chrání nejen svůj trh, ale i své pacienty!

Má zkušenost s praktickým lékařem

Z vlastní zkušenosti mohu říci, že komunikace s praktickými lékaři je až na výjimky velmi příjemná. Díky dlouholetému kontaktu se svým praktickým lékařem může vzniknout kvalitní profesionální vztah. Kdykoli jsem měl zdravotní problém, který nebyl příjemný nebo byl společensky tabuizovaný, konzultoval jsem vše ve své ordinaci. Dozvěděl jsem se informace o pravděpodobném postupu, o tom, jak jednotlivé příznaky popisovat, aby se o komplikacích mluvilo ne nepříjemně. Tento vztah je velice důležitý a praktickým lékařům je někdy málo prokazovaná poklona za svůj přístup k pacientům. Možná to je jen můj případ, jak jste na tom vy?