Ošetřování člena rodiny (OČR)

MUDr. Věra Janáčková

Autor: MUDr. Věra Janáčková

Ordinace praktické lékařky pro děti a dorost, Praha 8  - MUDr. Věra Janáčková   Milí rodiče a milé děti, vítejte na webových stránkách naší ordinace.…

Více o autorovi

Ošetřování člena rodiny (OČR)

PSSZ poskytuje příspěvek rodiči či jinému příbuznému, který žije s dítětem ve společné domácnosti, a který právě pečuje o nemocné dítě. Netýká se matek na mateřské a rodičovské dovolené.

OČR se vystavuje v den, kdy rodič nenastoupí do práce. Ukončí se den před jeho návratem do práce.

Pouze v závažných případech, kdy není možné se společně s dítětem dostavit první den /například má tak silný průjem, že nemůže přijít…/ je možné zavolat a vystavit OČR telefonicky s tím, že bude vyzvednuto v nejbližší možné době.

V případě onemocnění během víkendu, kdy víkendově pracující rodič navštíví LSPP a se zprávou z LSPP v pondělí navštíví OL, pak se může vystavit OČR 1-2 dny zpětně.

Možná varianta je i ukončení OČR v den kontroly s tím, že je naplánována ještě max. 3 denní rekonvalescence /např. ve středu je kontrola – OČR se ukončí pátkem/. Pouze víkendově pracujícímu rodiči lze ukončit OČR nedělí.

Již vystavené OČR nelze zrušit, posouvat dle přání začátek vystavení. OČR nelze v žádném případě ukončovat zpětně.

Pokud onemocní matka na MD, RD a nemůže se o dítě starat, je možné vystavit OČR otci, ale toto OČR vystavuje praktický lékař pro dospělé na matku /ne na dítě, protože matka je nemocná a nemůže se o dítě starat/.

OČR poskytuje ošetřujícímu rodiči příspěvek ve výši 60% měsíčního platu po dobu 9 dnů /u samoživitelek 16 dnů/. OČR může být využito neomezenou dobu, ale dále se již žádný příspěvek neposkytuje.