Paže při běhu – pomohou k lepší technice i efektivitě běhu

Mgr. Dagmar Lisá (Mostecká), FYZIOTERAPIE - Be balanced

Autor: Mgr. Dagmar Lisá (Mostecká), FYZIOTERAPIE - Be balanced

FYZIOTERAPIE   Be balanced fyzioterapie-praha6.cz Používám nejmodernější přístup ve fyzioterapii, založený na principech vývojové kineziologie, které…

Více o autorovi

Paže při běhu – pomohou k lepší technice i efektivitě běhu

Správná práce paží se obecně příliš neřeší. Stále se jen omílá, jak by měly pracovat při běhu nohy. Je potřeba ale brát v potaz, že lidské tělo pracuje jako celek. Nemůžeme tedy jednu část oddělit od druhé. Když při běhu nebudou dobře pracovat horní končetiny, těžko bude dobře zapojené centrum těla a bude správné postavení kloubů dolních končetin. Můžete pilovat techniku běhu, jak chcete, ale bez paží se ke kvalitnímu výsledku prostě nedostanete.

Běžecká práce paží by měla vypadat tak, že horní končetiny se pohybují předozadně v ramenních kloubech. Paže by se také měly hýbat mírně dovnitř. Pohyb dovnitř je většinou mnohem větší, než jaký by měl být. Ruce by měly jít maximálně ke střední čáře těla, rozhodně ne přes ni. Zdá se to jasné, ale realita taková velmi často nebývá. Místo pohybu v samotných ramenou, dochází k pohybu celého hrudníku ze strany na stranu. Vypadá to tedy, že se paže hýbou, hýbe se ale pouze trup. Paže jsou jakoby spečené s trupem, který se kroutí v pase.

ČTĚTE TAKÉ: Jak na křeče v břišních svalech při běhu?Toto je největší chyba v běžecké práci paží. K práci paží totiž vůbec nedochází. Tato chyba vychází ze špatné stabilizace trupu. Hrudník s pánví není dobře propojen, a tedy mezi nimi dochází k nadměrným pohybům ve formě nadměrné rotace. Horní končetiny se pak do běhu nemusí vůbec zapojit. Tím, že je tělo propojený funkční celek, můžeme zlepšit stabilizaci trupu při běhu tak, že dobře zapojíme paže. Začnete-li pažemi vědomě při běhu pohybovat, přestanete se kroutit v pase a ucítíte, jak se zapojují vaše břišní svaly.

Z této změny vyplývají pak další benefity. Když pracuje dobře centrum těla, budou dobře pracovat i kyčle a celé dolní končetiny. Při rozpojení v pase dochází totiž nejen k horší práci paží, ale i kyčlí. Máme tendenci se do nich zavěšovat, celá dolní končetina se vtáčí dovnitř a chodidlo se propadá do pronace. Hezky je to vidět u asymetrií. V případě, kdy se jedna paže pohybuje hůře, tedy je více vtočená dovnitř a méně se pohybuje v rameni, bývá zpravidla druhostranná dolní končetina v horším postavení při došlapu i nákroku. Korekcí práce paže často dochází i ke zlepšení postavení dolní končetiny. Je to proto, že díky zkříženému vzoru, kterým chůze či běh jsou, pracují horní a do kříže dolní končetina současně.

Zlepšení techniky běhu díky správnému zapojení paží je tedy jasné. A čím je způsobeno zlepšení efektivity běhu? Správné propojení v pase, předozadní práce paží a zachování správné osy dolní končetiny při došlapu způsobí to, že vynakládaná energie bude využita čistě na pohyb vpřed, ne na další pohyby do stran. A právě přes paže je často možné tohoto cíle dosáhnout. Pomozte při běhu vašim nohám prací paží a trupu, budete rychlejší!

Tento seriál pro vás připravujeme ve spolupráci se Sport.cz.

https://www.sport.cz/behani/ladime/clanek/833817-paze-pri-behu–pomohou-k-lepsi-technice-i-efektivite-behu.html#section-artcl

Dagmar Lisá

http://www.bebalanced.cz/paze-pri-behu-pomohou-k-lepsi-technice-i-efektivite-behu/