Péče o ženy v menopauze

GYN ALW s.r.o.

Autor: GYN ALW s.r.o.

Gynekologie Orlová gynekologie-bystronova.cz   Gynekologicko - porodnická ordinace GYN ALW s.r.o.  MUDr. Tamara Bystroňová poskytuje gynekologicko -…

Více o autorovi

Menopauza je výraznou změnou v životě každé ženy. I když se jedná o fyziologický proces, význačně je ovlivněna i psychika ženy.Vedle hormonální terapie jsou další možnosti, jak zmírnit symptomy spojené s menopauzou a přispět tak ke zlepšení kvality života žen. Menopauza je obdobím, ve kterém nenávratně vymizí menstruace, nastává u žen ve věku mezi 48 až 52 rokem jejich života. Doba postmenopauzy je celé období ženy, které nastává po poslední menstruaci a je ukončena přibližně ve věku 65 let. Charakterizují ji trvale zvýšená hladina fulikostimulačního hormonu a naopak nízkou hladinou estrogenní produkce.Terapie u menopauzálních žen spočívá v předepisování léčiv lékařem a tím minimalizováním rizik a také případným doplněním preventivního vyšetření osteoporózy nebo aterosklerózy. Dále je možné využít volně prodejné léčivé přípravky, doplňky stravy a další alternativní prostředky, které přicházejí pro ženy v úvahu.Výběr volně prodejných přípravků určených k terapii obtíží spojených s menopauzou je k dostání v poměrně širokém množství, ale prozatím tyto přípravky zůstávají pouze doplňkem léčby a to s ohledem na stále nedostatečné důkazy o jejich účinku. Pro zmírnění menopauzálních příznaků, ženy užívají přípravky z léčivých rostlin. Prokazatelně uklidňující účinek má meduňka a třezalka.

Základní diagnostika a léčba močové inkontinence

Aby inkontinence moče mohla být správně léčena, je důležité zjistit, o jaký typ se jedná.Předpokladem základní diagnostiky je zjištění anamnézy, což obsahuje údaje o prodělaných porodech, o počtech těhotenství a také o případných onemocněních, které by mohly ovlivnit poměry v malé pánvi. Jsou to zejména záněty nebo operační výkony. Poté následuje klinické vyšetření, kdy se provádí prohlédnutí břicha, pánve a konečníku. Nedílnou součástí je i laboratorní vyšetření moče a provedení mikrobiologických testů k vyloučení infekčních zánětů. Získané výsledky jsou pak podkladem pro zahájení léčebného postupu.Inkontinence moči patří mezi závažné onemocnění, které pacientky zatěžuje z hlediska hygienického a zdravotnického, neboť má přímý dopad na kvalitu jejich života.