PlusOptix

MUDr. Lenka Horálková

Autor: MUDr. Lenka Horálková

Ordinace praktické lékařky pro děti a dorost v Dětském středisku v Benátkách nad Jizerou (Zámek 50) a Milovicích (Dukelská 348)   Poskytujeme: …

Více o autorovi

Odhalí oční vady u Vašeho dítěte včas a pomůže tak optimální léčbě

- Navržen speciálně pro děti a méně spolupracující pacienty

- Bezkontaktní měření ze vzdálenosti cca 1 metru

- Výsledek je okamžitě k dispozici v podobě certifikátu

 

Včasné vyšetření

Aby byly co nejdříve odhaleny oční vady, případně příznakty tupozrakosti, mělo by být vyšetření provedeno mezi 8. a 12. měsícem věku dítěte. Běžná vyšetření zraku jsou však prováděna až v pozdějším věku dítěte (mezi 34. a 36. měsícem). Z tohoto důvodu není možné dostatečně včas odhalit různé refrakční vady oka (ametropii). Ametropie však představuje nejčastější příčinu tupozrakosti a může být zjištěna pouze měřením oční refrakce. Systém plusoptiX S09 umožňuje změřit refrakci obou očí (binokulárně) u dětí od 6-ti měsíců za dobu kratší než jedna sekunda na vzdálenost jednoho metru.

 

Výsledky vyšetření

Autorefraktor plusoptiX S09 umožňuje měřit oční refrakce bez ovlivnění případnou medikací. Naměřené hodnoty se shodují s výsledky skiaskopie při zúžených zornicích. Přístroj byl schválen Německým svazem očních lékařů jako vhodná součást preventivních očních prohlídek. Výsledky měření jsou porovnány s příslušnými kritérii a na certifikátu o provedeném vyšetření je uvedeno, zda pacient splňuje nebo nesplňuje tato kritéria. Pacienti, jejich výsledky převyšují příslušná kritéria, jsou odesláni k očnímu lékaři na odborné vyšetření.

 

Princip Měření

Princip přístroje plusoptiX S09 je založen na excentrické fotoskiaskopii. Infračervené světlo prochází skrz zornice na sítnici. Z odraženého světla vzniká na zornici podle stupně refrakční vady specifický světelný obrazec. Z charakteru tohoto obrazce jsou následně vypočteny sférické hodnoty refrakce. Měření je opakováno ve třech meridiánech, aby mohla být případně určena také cylindrická oční vada. Měření pomocí infračerveného světla je zcela bezpečné, protože běžné denní světlo také obsahuje infračervenou složku, která je okem zcela nerozeznatelná.