Poradna pro novorozence, předškoláky i děti školního věku

MUDr. Alexandra Vidnerová

Autor: MUDr. Alexandra Vidnerová

Ordinace praktické lékařky pro děti a dorost, Praha 4 - Záběhlice www.detskylekar-sporilov.cz   MUDr. Alexandra Vidnerová poskytuje komplexní…

Více o autorovi

Výživa a pohyb v dětském věku,

Specifikem dětského poradenství je to, že je nutné pracovat jak s dítětem, tak s rodiči, každému dítěti je třeba věnovat náležitou pozornost a jiný přístup. Co se týče výživového poradenství, potřeby dětí jsou rozdílné od dospělých, i když většina principů je shodných. Hlavní zásadou u všech věkových kategorií je důležitá pestrost jídelníčku, pravidelnost v příjmu potravy, dostatečný příjem ovoce a čerstvé zeleniny, stejně tak příjem tekutin. Vždy musí být dodržen správný poměr mezi výdejem a příjmem energie. Děti mladší pěti let by neměly dostávat stravu určenou pro dospělé. V dětském věku je obzvláště důležitý příjem některých minerálních látek a vitamínů. Patří mezi ně zejména železo, vápník, zinek a vitamín D.Pohyb v dětském věku patří k základním fyziologickým potřebám, pohybová aktivita je totiž velmi důležitá a nepostradatelná pro správný vývoj organismu. Dětem se již od narození přirozeným pohybem vyvíjí svalový aparát, vytváří se tzv. svalový korzet, který je důležitý pro vývoj kostry a vzpřímeného držení těla. Pohybové aktivity u předškolních dětí by měly dosahovat 5-6 hodin denně, po zahájení základní školní docházky děti začínají se ,,sedavým způsobem“ ve školních lavicích, doma pokračují při psaní domácích úkolů, u televize, počítače apod. Tím se snižuje tělesná zátěž jejich organismu, oslabuje se svalový aparát a nedostatek pohybu má za následek zhoršení tělesné zdatnosti dítěte, což se projevuje ve špatném držení těla, objevují se ortopedické potíže, obezita atd.

Poradna pro kojence

U novorozenců a kojenců se maminka dozví, jak o své dítě správně pečovat, co je dobré a čeho by se měla vyvarovat. Seznámí se s obecnými zásadami při kojení, se způsoby dokrmování, se zaváděním příkrmů apod. Dítě obvykle nepřijímá novou potravu hned, ale postupně si vyvíjí chuť. Kojené děti lépe přijímají nové chutě, než děti, které jsou na umělé výživě.

Poradna pro děti předškolního věku

Postupné rozšiřování jídelníčku je třeba provádět ve správnou dobu. V tomto období je dětský organismus velmi vnímavý na vůni jídla, na jeho přípravu a zejména vzhled. Dítě musí získat zkušenosti s jídlem, tak aby u něj vyvolávaly různé vjemy v dutině ústní.V poradně pro předškoláky jsou s rodiči probírány různé otázky jako je například dodržování základních hygienických návyků, děti se seznamují s tím jak se mají chovat, aby se vyvarovaly onemocněním nebo úrazům zejména v dětském kolektivu, jak jsou připraveny na základní školní docházku, to znamená, zda rozeznají barvy, jestli poznají některá písmenka, číslice atd.

Poradna pro děti školního věku

Děti školního věku jsou silně ovlivněny svými vrstevníky a spolužáky, což se projevuje zájmem o počítač, zejména internet a televizi. U většiny dětí zde existuje silná vazba mezi časem stráveným před televizí nebo PC a obezitou. Vysedávání u televizní obrazovky navíc svádí k bezděčné a časté konzumaci pokrmů, neboť velkou měrou k tomu přispívají reklamy. Touto činností se většinou děti soustředí na jednu věc a není daleko od toho, aby se objevily poruchy pozornosti, problémy se čtením nebo psaním.Porady určené pro různé věkové kategorie pomohou s odstraněním problémů, které děti mohou potrápit nejen ve škole, ale i v jejich dalším životě.